Nieuws

Subsidie voor duurzame wijkinitiatieven

Start u een duurzaam project in uw wijk? Dan kunt u maximaal € 6.000 subsidie voor het opstarten van duurzame initiatieven in Haagse wijken aanvragen.

De gemeente wil duurzaamheid vanuit de wijken een kans geven. Een duurzaam project is goed voor mens en milieu, voor hier en nu en voor de toekomst.

Voorbeelden van duurzame wijkprojecten zijn:

  • energie besparen met de vereniging;
  • de school duurzamer maken door zonnepanelen op het dak te plaatsen;
  • een plan voor meer groen in uw omgeving maken;
  • samen slimme manieren delen om afval te hergebruiken of te scheiden;
  • een stichting oprichten die onderzoekt hoe de buurt zonder gas wordt;
  • hoe kun je laten zien hoe je bewust omgaat met voedsel?
  • hoe verbeter je samen de luchtkwaliteit in je straat?

Subsidie aanvragen

U kunt de Subsidieregeling duurzame wijkactie Den Haag 2019-2022 tot 1 oktober 2022 aanvragen. Of totdat de subsidiepot voor 2022 leeg is.

Video

De wijkinitiatieven Energieka(n)s in het Centrum en het Regentonnenproject in Laak konden in 2021 met de subsidie hun project opstarten. In deze video vertellen de initiatiefnemers over hun project.