Geothermie

Geothermie is warmte uit de aarde. Aardwarmte wordt uit water gehaald dat in diepere lagen in de bodem zit. Hiervoor worden twee diepe gaten geboord, tot aan een geschikte zandsteenlaag. Uit het eerste gat wordt warm water opgepompt. Dit verwarmt het water voor de woningen die op de stadsverwarming zijn aangesloten. Het afgekoelde water gaat via het tweede gat weer terug de grond in. Zo blijft de totale hoeveelheid water in de aarde gelijk.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website Geothermie.nl.

Hoe zit het in Den Haag?

De Haagse bodem is erg geschikt voor geothermie. Aan de Leyweg ligt een bron voor geothermie. Het bedrijf Haagse Aardwarmte pompt hier het warme water op en levert het aan het warmtenet van Eneco. Sinds 2021 worden 2.500 woningen die op de stadsverwarming zijn aangesloten met deze warmte verwarmd. In de toekomst groeit dit aantal naar ongeveer 4.000 woningen.

De gemeente onderzoekt of op nog drie andere plekken in de stad ook geothermiebronnen kunnen komen. Het gaat om de Binckhorst, Ypenburg en het terrein van de Unipercentrale aan het De Constant Rebecqueplein.

Duurzaam gas

Biogas ontstaat door plantenresten  of dierenresten te vergisten. In het mengsel dat daarbij ontstaat zit methaan. Methaan is een brandbaar gas. Na een bewerking kan dit aardgas vervangen. Dan noemen we het groen gas.

Een ander brandbaar gas is waterstof. Dit gas is onzichtbaar, reukloos en niet giftig. Waterstof komt niet van nature in het milieu voor. Het kan gemaakt worden uit aardgas of kolen, maar die bronnen zijn niet milieuvriendelijk. Als we waterstof produceren met behulp van elektriciteit uit water, is het wél duurzaam.

Hoe zit het in Den Haag?

In Den Haag is de kans klein dat we veel duurzaam gas gaan gebruiken. Dat komt omdat het voorlopig niet in grote hoeveelheden beschikbaar is.

Bodemenergie

Bodemenergie is een techniek die gebruikmaakt van warmte en koude in de ondiepe ondergrond, tot 500 meter diep. Er zijn twee soorten systemen: een open systeem en een gesloten systeem.

Een open systeem pompt in de winter grondwater op uit de warme bron. Een warmtepomp warmt dit nog wat verder op. Het afgekoelde water gaat terug de bodem in. In de zomer haalt het systeem grondwater uit de koude bron om te koelen.

Een gesloten systeem pompt water met (meestal) een antivriesmiddel door buizen onder de grond. In de winter haalt het systeem er warmte uit, in de zomer geeft het warmte af aan de bodem.

Hoe zit het in Den Haag?

Er zijn al meer dan 70 systemen voor bodemenergie in de stad. Kantoren in het centrum en ook het stadhuis maken gebruik van een open systeem. Woningen en appartementen gebruiken een gesloten systeem. Voorbeelden zijn de nieuwbouw in Ypenburg (Deelplan 20), Kijkduin (Schapenatjesduin Oost) en het Erasmusveld.

Zonne-energie

Zonlicht kan zorgen voor duurzame stroom én duurzame warmte. Zonnepanelen kunnen zonne-energie omzetten in elektriciteit. Zonnecollectoren halen warmte uit zonlicht. Via een zonneboiler verwarmt dit tapwater, zodat de cv-ketel of warmtepomp minder werk heeft.

Hoe zit het in Den Haag?

In Den Haag liggen al rond de 200.000 zonnepanelen. Ze liggen op daken van woningen, maar ook op bedrijfspanden, parkeerplaatsen, zwembaden en andere grote gebouwen. Daar wekken ze in één klap veel duurzame elektriciteit op. De zonnepanelen op het dak van het ADO-stadion wekken bijvoorbeeld genoeg stroom op voor het stadion zelf én voor de laadpalen voor elektrische auto’s op het parkeerterrein.

Bewoners van het Statenkwartier lieten tweehonderd zonnepanelen op het dak van het Museon plaatsen die elektriciteit opwekken voor de woningen in de buurt. De gemeente steunt dit soort acties door daken beschikbaar te stellen, zoals de daken van Theater De Nieuwe Regentes, het Paard en de gymzaal aan de Gaslaan. Ook de Haagse woningcorporaties leggen ieder jaar ruim duizend zonnepanelen aan voor hun huurders. De gemeente helpt ook ondernemers bij het gebruik van daken en bij het aanvragen van SDE++ subsidie bij het Rijk.

Aquathermie

Bij aquathermie halen we warmte of koude uit water. Het gaat dan om water uit grachten en plassen of afvalwater uit het riool. Een warmtepomp warmt het water verder op tot een bruikbare temperatuur. Warmte uit water is ook te gebruiken voor de verwarming van woningen die zijn aangesloten op een warmtenet (stadsverwarming). In de zomer kan de koude uit het water gebouwen koelen.

Hoe zit het in Den Haag?

Den Haag heeft veel oppervlaktewater en grote leidingen van organisaties zoals drinkwaterbedrijf Dunea en de rioolzuivering in de Harnaschpolder. Deze lenen zich goed voor aquathermie. De gemeente werkt samen met Dunea aan geschikte projecten in wijken zoals Mariahoeve, de Binckhorst en de Vruchtenbuurt.

Restwarmte

Restwarmte is warmte die vrijkomt bij industriële processen. Normaal gesproken wordt die warmte gewoon in de lucht of het water geloosd, maar deze warmte is heel goed opnieuw te gebruiken.

Hoe zit het in Den Haag?

Gasunie is bezig met de aanleg van WarmtelinQ, ook wel bekend als Leiding door het Midden. Dit is een ondergrondse leiding van 23 kilometer lang die warmte vanuit de Rotterdamse haven transporteert om huizen en bedrijven te verwarmen. De leiding loopt via Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland, Delft en Rijswijk naar Den Haag. Daar wordt de leiding aangesloten op het warmtenet. Er zijn ook plannen voor een nieuw deel van deleiding van Rijswijk naar Leiden.

In de toekomst kunnen ongeveer 50.000 Haagse woningen worden verwarmd met de restwarmte uit Rotterdam. De Rotterdamse industrie gaat in de komende jaren over op schone (fossielvrije) energie, net als de rest van Nederland. Meer informatie vindt u op de website van WarmtelinQ.

In de toekomst kan Den Haag mogelijk ook restwarmte benutten van koelinstallaties, de stadscentrale van Uniper en afvalwaterzuiveringsinstallatie Houtrust.