Schone energiebronnen in Den Haag

Duurzame energie komt van bronnen die nooit opraken. Voorbeelden daarvan zijn zon, aarde, lucht en water. Lees op deze pagina hoe we deze schone energiebronnen gebruiken in Den Haag.

Geothermie

Geothermie is warmte uit de aarde. Aardwarmte wordt uit water gehaald dat in diepere lagen in de bodem zit. Hiervoor worden twee diepe gaten geboord, tot aan een geschikte zandsteenlaag. Uit het eerste gat wordt warm water opgepompt. Dit verwarmt het water voor de woningen die op de stadsverwarming zijn aangesloten. Het afgekoelde water gaat via het tweede gat weer terug de grond in. Zo blijft de totale hoeveelheid water in de aarde gelijk.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website Geothermie.nl.

Hoe zit het in Den Haag?

De aardlagen onder Den Haag zijn heel geschikt voor geothermie. Aan de Leyweg ligt een bron voor geothermie. Dit is de eerste geothermiebron van Nederland in een stad. Het bedrijf Haagse Aardwarmte pompt hier het warme water op en levert het aan het warmtenet van Eneco. Sinds 2021 worden 2.500 woningen die op stadsverwarming zijn aangesloten met deze warmte verwarmd. Dit aantal groeit naar ongeveer 4.000 woningen.

De gemeente onderzoekt of op nog meer plekken in de stad ook geothermiebronnen kunnen komen. Het meest concreet zijn de plannen voor de Binckhorst, Ypenburg en het terrein van de Unipercentrale aan het De Constant Rebecqueplein.

Bodemenergie

Bodemenergie is warmte en koude die wordt opgeslagen in de ondiepe ondergrond, tot 500 meter diep. Er zijn twee soorten systemen: een open systeem en een gesloten systeem.

Een open systeem pompt in de winter grondwater op uit de warme bron. Een warmtepomp warmt dit nog wat verder op met behulp van elektriciteit. Het afgekoelde water gaat terug de bodem in. In de zomer haalt het systeem grondwater uit de koude bron om te koelen.

Een gesloten systeem pompt water met (meestal) een antivriesmiddel door buizen onder de grond. In de winter haalt het systeem er warmte uit, in de zomer geeft het warmte af aan de bodem.

Hoe zit het in Den Haag?

Er zijn al meer dan 70 systemen voor bodemenergie in de stad. Kantoren in het centrum en ook het stadhuis maken gebruik van een open systeem. Woningen en appartementen gebruiken een gesloten systeem. Voorbeelden zijn de nieuwbouw in Ypenburg (Deelplan 20), Kijkduin (Schapenatjesduin Oost) en het Erasmusveld.

Zonne-energie

De energie van de zon is te gebruiken voor duurzame stroom én voor duurzame warmte. Zonnepanelen maken van zonlicht elektriciteit. Zonnecollectoren kunnen uit zonlicht ook warmte halen. Via een zonneboiler verwarmt deze warmte het water uit de kraan. Daardoor heeft de cv-ketel of warmtepomp minder werk.

Hoe zit het in Den Haag?

In Den Haag liggen al meer dan 450.000 zonnepanelen. Ze liggen op daken van woningen, maar ook op bedrijfspanden, parkeerplaatsen, zwembaden en andere grote gebouwen. Daar wekken ze in één klap veel duurzame elektriciteit op. De zonnepanelen op het dak van het ADO-stadion wekken bijvoorbeeld genoeg stroom op voor het stadion en voor de laadpalen op het parkeerterrein.

Bewoners van het Statenkwartier lieten 200 zonnepanelen op het dak van het Museon plaatsen. Die wekken elektriciteit op voor de woningen in de buurt. De gemeente steunt dit soort acties door daken beschikbaar te stellen, zoals de daken van Theater De Nieuwe Regentes, het Paard en de gymzaal aan de Gaslaan. De gemeente helpt ook ondernemers bij het gebruik van daken en bij het aanvragen van SDE++ subsidie bij het Rijk. Ook de Haagse woningcorporaties leggen ieder jaar meer dan 1.000 zonnepanelen aan voor hun huurders.

Lucht

De lucht is een uitstekende energiebron. Een warmtepomp kan de warmte uit de buitenlucht halen. Met behulp van elektriciteit warmt de pomp dit nog wat verder op en verwarmt er zo de woning mee. 

Hoe zit het in Den Haag?

Steeds meer woningen in de stad hebben een (hybride) warmtepomp. Vooral nieuwbouwwoningen. Warmtepompen spelen een hoofdrol in de overgang op schone energie in Den Haag. In wijken waar geen warmtenet (stadsverwarming) komt is een warmtepomp meestal de beste manier om een woning te verwarmen zonder aardgas te hoeven gebruiken. Het gebruik van warmtepompen zorgt wel voor meer vraag naar elektriciteit. Netbeheerder Stedin bereidt het elektriciteitsnet hierop voor. 

Bekijk wat in uw buurt de beste manier is voor wonen zonder aardgas.

Restwarmte

Restwarmte is warmte uit fabrieken. Vaak wordt de warmte die ontstaat tijdens productieprocessen gewoon in de lucht of het water geloosd, maar deze warmte is goed te gebruiken voor het verwarmen van woningen.

Hoe zit het in Den Haag?

Overheidsbedrijf Gasunie is bezig met de aanleg van WarmtelinQ. Dit is een ondergrondse leiding die warmte vanuit de Rotterdamse haven vervoert om huizen en bedrijven te verwarmen. De leiding loopt via Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland, Delft en Rijswijk naar Den Haag. Bij de energiecentrale van Uniper op het De Constant Rebecqueplein krijgt de leiding een aansluiting op het warmtenet. Ongeveer 50.000 Haagse woningen kunnen hiermee worden verwarmd.

De Rotterdamse industrie gaat in de komende jaren over op schone (fossielvrije) energie, net als de rest van Nederland. Meer informatie vindt u op de website van WarmtelinQ.

In de toekomst kan Den Haag mogelijk ook restwarmte gebruiken van koelinstallaties, de energiecentrale van Uniper en afvalwaterzuiveringsinstallatie Houtrust.