De rol van de gemeente

De gemeente heeft van het Rijk de regie gekregen in de energietransitie. Dit betekent dat de gemeente de overgang naar schone energie in goede banen moet leiden. We doen dat samen met de bewoners, ondernemers, woningcorporaties en warmte- en energiebedrijven in de stad. We helpen mensen om hun woning, straat of wijk te verduurzamen met subsidies en advies. Ook maken we de ontwikkeling van duurzame energiebronnen mogelijk.

Samen met de bewoners, ondernemers en woningcorporaties maken we een warmtevisie voor de wijk. Hierin staat welke schone energie het alternatief wordt voor aardgas en wanneer de wijk hierop overgaat.

De overgang naar schone energie is een grote opgave waar de hele stad mee te maken krijgt. Daarom is het belangrijk dat de gemeente iedereen goed informeert. Soms kunnen we nog niet op alle vragen antwoord geven, omdat de landelijke wetgeving nog niet altijd duidelijk is.

Plannen van de gemeente

Vragen aan de gemeente

 • Waarom is aardgas slecht voor het klimaat?

  Aardgas is een fossiele brandstof. Bij de verbranding ervan komt CO2 vrij, dat is een broeikasgas. Er wordt zoveel CO2 uitgestoten dat de gemiddelde temperatuur op aarde veel te snel stijgt. Deze opwarming zorgt voor veranderingen in het klimaat. Daardoor hebben we vaker last van hitte, droogte en hoosbuien.

 • Hoe gaat de gemeente over op schone energie?

  De gemeente wil de komende vier jaar 25.000 tot 30.000 bestaande huizen van duurzame energie voorzien of ze hierop voorbereiden. We zetten daarmee betekenisvolle stappen naar een klimaatneutraal Den Haag. We doen dat samen met bewoners, ondernemers, woningbouwcorporaties, netbeheerders, installateurs, (energie)bedrijven, onderwijsinstellingen en andere partners.

 • Welke plannen heeft Den Haag voor aardwarmte?

  De aardwarmtecentrale aan de Leyweg levert warmte aan 2.000 woningen in Den Haag Zuidwest. Hier is nog ruimte voor verdere groei tot zo’n 4.000 woningen.

   

  De gemeente onderzoekt op dit moment of op nog drie andere plekken in de stad ook geothermiebronnen kunnen komen. Het gaat om de Binckhorst, Ypenburg en bij de Unipercentrale aan het De Constant Rebecqueplein.