Den Haag aardgasvrij

De rol van de gemeente

De gemeente heeft van het Rijk de regie gekregen in de energietransitie. Dit betekent dat de gemeente de overgang naar schone energie in goede banen moet leiden. De gemeente doet dat door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat er duurzame energiebronnen beschikbaar zijn. Ook helpt de gemeente mensen om hun woning of buurt te verduurzamen, bijvoorbeeld met:

Transitievisie Warmte

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten een Transitievisie Warmte maken. In dit document staat wanneer elke buurt (ongeveer) over kan schakelen naar duurzame energie. Ook staat erin wat de meest voor de hand liggende technieken zijn om de huizen en andere gebouwen in de buurt zonder aardgas te verwarmen. Het visiedocument van Den Haag is tot stand gekomen in overleg met bewoners, gebouweigenaren en andere lokale partijen.

Bent u benieuwd naar de beste techniek voor verwarmen zonder aardgas in uw buurt? Bekijk de plannen via de adreszoeker op de pagina Uw buurt aardgasvrij.

Stedelijk Energieplan

Den Haag heeft sinds 2021 een Stedelijk Energieplan. Dit plan bevat de belangrijkste uitgangspunten voor de overgang van fossiele energie naar duurzame energie. Er staat bijvoorbeeld in dat de stad kiest voor bestaande technieken en voor lokale energiebronnen. Dat zijn elektriciteit, geothermie, aquathermie en restwarmte. Het Stedelijk Energieplan is in 2020 besproken met bewoners, bedrijven en andere partners in de stad. Daarna is het plan aangepast en vastgesteld door de gemeenteraad.

Regionale Energiestrategie

Energie en klimaat houden niet op bij de gemeentegrenzen. Daarom heeft iedere regio in Nederland een eigen Regionale Energiestrategie (RES). Den Haag werkt hierin samen met 22 omliggende gemeenten, de provincie Zuid-Holland en 4 waterschappen. Samen onderzoeken we de mogelijkheden om elektriciteit, warmtevraag en brandstoffen te verduurzamen. Het streven is een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening voor iedereen.

Meer informatie over de Regionale Energietransitie vindt u op de website RES Rotterdam Den Haag.

Nota Duurzaamheid

De gemeente neemt ook andere maatregelen om de stad duurzaam te maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om schoon vervoer, meer groen in de stad en het hergebruik van afval. Lees meer over de plannen in de Nota Duurzaamheid (pdf).