De rol van de gemeente

De gemeente heeft van het Rijk de regie gekregen in de Energietransitie. Dit betekent dat de gemeente de overgang naar schone energie in goede banen moet leiden. Dit doen we in samenwerking met woningeigenaren, huurders, ondernemers, woningcorporaties en warmte- en energiebedrijven. We helpen zoveel mogelijk bewoners en ondernemers met initiatieven om woning, straat of wijk te verduurzamen. Hiervoor  zijn subsidies en advies beschikbaar. Verder maakt de gemeente de ontwikkeling van duurzame energiebronnen mogelijk.

Bij de overgang naar schone energie lopen 10 Groene Energiewijken voorop. We maken samen met alle betrokkenen wijkenergieplannen. Daarin staat welke schone energie het alternatief voor aardgas wordt en wanneer de wijk hierop overgaat.

De overgang naar schone energie is een grote opgave waar straks iedereen in de stad mee te maken krijgt. We vinden het belangrijk dat we er zo goed mogelijk over communiceren. Soms kunnen we nog niet op alle vragen antwoord geven, omdat de landelijke wetgeving nog niet altijd duidelijk is. Met de bewoners zijn afspraken gemaakt over de manier waarop we communiceren over de Energietransitie.

Plannen van de gemeente

        

Vragen aan de gemeente

  • Waarom is schone energie goed voor het klimaat?

    Aardgas is een fossiele brandstof. Bij de verbranding ervan komt CO2 vrij. Er wordt zoveel CO2 uitgestoten dat de gemiddelde temperatuur op aarde veel te snel stijgt. Deze opwarming zorgt voor veranderingen in het klimaat. Daardoor hebben we vaker hete zomers en langere periodes met veel regen. En dat verstoort het leven in de natuur.

  • Hoe gaat de gemeente over op schone energie?

    De gemeente wil de komende vier jaar 25.000 tot 30.000 bestaande huizen van duurzame energie voorzien of ze hierop voorbereiden. We zetten daarmee betekenisvolle stappen naar een klimaatneutraal Den Haag. We doen dat samen met bewoners, ondernemers, woningbouwcorporaties, netbeheerders, installateurs, (energie)bedrijven, onderwijsinstellingen en andere partners.

  • Welke plannen heeft Den Haag voor aardwarmte?

    De eerste Haagse aardwarmtecentrale (HAL) start zodra het Rijk alle vergunningen heeft verstrekt. Deze levert warmte aan 1.200 woningen. In een later stadium breidt de warmtelevering uit naar 4.000 woningen in Den Haag Zuidwest.