Een duurzame maatschappelijke instelling

Voor een instelling kan de energierekening een flinke kostenpost zijn. In een duurzaam gebouw spaart u kosten én het milieu. Bovendien is het verblijf er aangenamer. Aan de slag dus! Bekijk hier welke hulp u kunt krijgen.

Op deze pagina staat informatie en advies voor:

 • culturele instellingen
 • zorginstellingen
 • gebedshuizen
 • buurthuizen.

Kijk voor onderwijsinstellingen en sportclubs op de pagina voor scholen en sportverenigingen.

Portret van bestuurslid Kacem Ziani van moskee El Annour aan De Gaarde 59. Bij de moskee zijn diverse duurzame maatregelen uitgevoerd waaronder warmtepompen.

Moskee El Annour is (bijna) energieneutraal. ‘Duurzaamheid past bij de islam’, vertelt Kacem Ziani. Lees verder

Steun van de gemeente

Wilt u advies over de verduurzaming van uw maatschappelijke instelling? Neem contact op met de gemeente door een e-mail te sturen naar: duurzaamondernemen@denhaag.nl.

Voordat u aan de slag gaat met duurzame maatregelen is het goed om het volgende te weten:

 • Wie is de eigenaar van het gebouw?
 • Is het gebouw een monument of beschermd stadsgezicht?
 • Als u huurt, hoe lang loopt het huurcontract nog?
 • Heeft u een eigen energiemeter? Zo ja, wat is de hoogte van de energierekening?
 • Wat is het beschikbare budget om te verduurzamen?

Duurzaamheidskringen

In een duurzaamheidskring wisselen instellingen tips uit over het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Vervolgens zetten ze concrete stappen om te besparen op het verbruik van gas, elektra en water. Ze produceren minder afval en wekken vaker schone energie op. Het succes van de kringen zit hem in het enthousiasme en de praktijkvoorbeelden van collega-instellingen. Ze hebben steun aan elkaar, doordat ze dezelfde drempels tegenkomen. De gemeente start en ondersteunt de Haagse duurzaamheidskringen. Investeringen doen de instellingen zelf, soms komen ze bovendien in aanmerking voor subsidies.

Op dit moment zijn de volgende kringen actief of in de opstartfase:

 • buurthuizen;
 • culturele instellingen (herstart);
 • zorginstellingen;
 • religieuze instellingen (herstart).

Wilt u uw instellingen aanmelden voor een duurzaamheidskring of eerst meer informatie? Mail dan naar duurzaamondernemen@denhaag.nl.

Meer informatie

 • Veel instellingen zijn gevestigd in monumentale gebouwen. Dit brengt extra uitdagingen mee. Lees verder op de pagina Uw monument energiezuinig.
 • Kerken kunnen voor inspiratie en informatie terecht op de website Groene Kerken. Dit is een initiatief van Kerk in Actie en Maatschappij van Welstand.
 • Voor moskeeën is er de website Groene Moskeeen. Dit is een initiatief van Islamitische Stichting Nederland en Kerk in Actie.
 • Zorginstellingen en ziekenhuizen kunnen 200 milieu- en energiemaatregelen vinden op de website van het Milieu Platform Zorg.

Financiering en begeleiding

Gemeente, provincie en rijksoverheid hebben subsidies en gunstige leningen voor duurzame maatregelen. Zie hiervoor de pagina Subsidies.

De provincie Zuid-Holland heeft een ontzorgingsprogramma voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed met duurzame plannen. Bij de begeleiding hoort een energiescan, een stappenplan, advies over de financiering en advies over geschikte installateurs. Let op: de bekostiging van maatregelen hoort hier niet bij.

Het Klimaatfonds Den Haag steunt organisaties die energie willen besparen of energie willen opwekken. De ondersteuning kan bestaan uit advies, financiering en begeleiding in het proces. Het fonds steunt alleen organisaties zonder winstoogmerk.