Geloven in duurzame gebedshuizen

Gebedshuizen zoals kerken en moskeeën hebben vaak hoge energiekosten. Maar dankzij donaties en het Klimaatfonds is moskee Annour in stadsdeel Escamp bijna energieneutraal.

Portret van bestuurslid Kacem Ziani van moskee El Annour aan De Gaarde 59. Bij de moskee zijn diverse duurzame maatregelen uitgevoerd waaronder warmtepompen.

Kacem Ziani van moskee El Annour: ‘Duurzaamheid past bij de islam.’

Stedin verwijdert gasaansluiting

‘Binnenkort komt Stedin de gasaansluiting weghalen,’ vertelt penningmeester Kacem Ziani. ‘Sinds de zomer van 2022 zijn we al van het gas af, maar de kosten voor het vastrecht liepen nog door. Dat is straks ook voorbij.’ Het is een mijlpaal bij de vergaande verduurzaming van moskee Annour aan de Gaarde in Vrederust. In 2022 werd ruim 100.000 euro geïnvesteerd in twee warmtepompen, ruim honderd zonnepanelen, ledverlichting, inductiekoken en een reeks andere maatregelen.

Donaties van bezoekers

Ongeveer 10% van de investering werd gefinancierd met subsidies van onder meer het Klimaatfonds. Maar het overgrote deel heeft de gemeenschap zelf opgebracht. ‘We hebben onze bezoekers donaties gevraagd speciaal voor de verduurzaming van de moskee. Daar is heel positief op gereageerd. De giften stroomden binnen, zoveel dat alle kosten uit eigen middelen konden worden betaald. Leningen aangaan past niet bij ons geloof. Moslims mogen in beginsel geen rente vragen en ook niet betalen. Daarom financieren we liefst alles met eigen geld.’

Klimaatfonds

Het Klimaatfonds steunt en begeleidt projecten die zorgen voor minder CO2-uitstoot. Zoekt uw sportclub, school, instelling of gebedshuis financiering voor een maatregel die energie gaat besparen of waarmee duurzame energie opgewekt kan worden? Kijk dan eens op de website van het Klimaatfonds.

Warm in de winter

De warmtepompen houden het hele gebouw goed op temperatuur, ook midden in de winter. ‘Ja, toen het in december zo koud was, werkte het systeem perfect. Wonderlijk hoe er warmte uit koude buitenlucht kan worden gehaald. Een warmtepomp is goedkoper in gebruik dan een gasgestookte cv-ketel, maar het apparaat gebruikt natuurlijk wel elektriciteit. Ik verwacht dat we met de opbrengst van de zonnepanelen onze stroombehoefte grotendeels kunnen afdekken.’

Stroom uit zonlicht

Annour betekent ‘licht van Allah’. Dat heeft hier een nieuwe symbolische betekenis gekregen. De moskee wil met stroom uit zonlicht op termijn volledig zelfvoorzienend worden.

Vloerverwarming in zones

Kacem blijft zoeken naar nieuwe maatregelen om nog meer energie te besparen, bijvoorbeeld door de vloerverwarming op te delen in zones. ‘Het is nu één systeem. Als je de grote gebedsruimte verwarmt, worden tegelijkertijd alle andere lokalen verwarmd, terwijl er vaak niemand is. Daarom wil ik de vloerverwarming in zones opdelen, zodat de temperatuur per ruimte geregeld kan worden. Dat zal veel stroom besparen.’

Zuinig op de schepping

Moslims hebben vanuit hun geloof de plicht om zuinig om te gaan met de schepping. ‘Duurzaamheid past bij de islam. Dat verklaart de gulle giften van onze bezoekers voor deze maatregelen. Maar om ook thuis grote stappen te zetten, is veel lastiger. De meeste bezoekers wonen in een huurhuis en zijn afhankelijk van de inzet van hun huisbaas.’ Toch kunnen ook huurders zelf veel doen om energie te besparen. Voor een deel zit de besparing in gedragsverandering. De gemeente geeft hierover voorlichting aan bezoekers van moskeeën.

Ook interessant