Natuur- en Milieueducatie

Onderwijsinstellingen in Den Haag kunnen gratis gebruikmaken van het educatieve aanbod van de afdeling Natuur- en Milieueducatie (NME) van de gemeente. Een van de hoofdthema’s is klimaat en energie. Er is van alles voorhanden: van lesmaterialen en (gast)lessen tot cursussen om groene schoolpleinen te creĆ«ren. Er is een aanbod voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en volwasseneneducatie.

Bekijk het NME-aanbod

Een duurzaam gebouw en schoolplein

Den Haag wordt een klimaatneutrale stad. Doe mee en vergroen het schoolplein en schoolgebouw. U kunt de volgende ondersteuning krijgen:

  • Informatie over een klimaatbestendig schoolplein vindt u op de website Groenblauwe schoolpleinen.
  • Inzicht in de CO2-voetafdruk van uw instelling krijgt u met behulp van de Milieubarometer.
  • De provincie kent de regeling Zonnig Zuid-Holland. Dit is een subsidie voor het plaatsen van zonnepanelen op grote daken met te weinig draagkracht voor gewone panelen.
  • U kunt bij de gemeente een subsidie aanvragen voor de opvang van regenwater, zoals bijvoorbeeld een groen dak of een regenton: Subsidie klimaatadaptatie 2023.

Bekijk ook de pagina over energie opwekken met zonnepanelen.