Nieuws

Duurzame warmte voor nieuwbouw Binckhorst

De nieuwe woonwijk in de Binckhorst krijgt een duurzaam warmtesysteem. Bewoners en bedrijven gebruiken er straks geen aardgas maar warmte en koude uit water en uit de ondergrond. De combinatie Heijmans-Essent gaat het systeem aanleggen en de energie leveren. 

Tussen het Trekvlietplein en de Maanweg verrijst een nieuwe woonwijk.

In het gebied tussen de Maanweg en het Trekvlietplein verrijst de komende 15 jaar een nieuwe woonwijk.

Geen aardgas

De nieuwe woonwijk telt straks 5.000 tot 7.500 woningen. Daarnaast is er 110.000 vierkante meter beschikbaar voor winkels en bedrijven. Er komt geen aardgasnet. In de ondergrond is niet genoeg ruimte voor een eigen energiesysteem voor ieder pand. Daarom startte de gemeente een aanbesteding voor een gezamenlijk energiesysteem voor het hele gebied. Het systeem moest duurzaam en betaalbaar zijn.

Lage tarieven

Heijmans-Essent kwam als winnaar uit de bus met hun aanbieding voor het meest duurzame systeem met een zeer lage CO2-uitstoot. De combinatie heeft ook de beste aanpak voor het informeren van bewoners en bedrijven over het gebruik van het systeem. Verder krijgen de bewoners een speciaal verbruikstarief, dat uitgaat van de kostprijs van de warmte. Dit tarief is veel lager dan de tarieven van de Autoriteit Consument en Markt, die gebaseerd zijn op gasgestookte warmte.

De combinatie mag 30 jaar warmte en koude leveren in de wijk. Deze periode gaat na 15 jaar in, gerekend vanaf 2024.

Energie uit drinkwater

Het energiesysteem van Heijmans-Essent maakt gebruik van warmte-koudeopslag (WKO). De energie komt uit lokale bronnen. Het gaat om warmte en koude uit de ondergrond (bodemenergie) en warmte uit oppervlaktewater en drinkwater (aquathermie). Het is uniek in Nederland dat voor zo’n grote wijk warmte uit drinkwater wordt gehaald. De energie wordt gebruikt voor het verwarmen van kraanwater en de verwarming en koeling van gebouwen.