Nieuws

Aanleg WarmtelinQ in Den Haag van start

In Den Haag is op 21 augustus de aanleg van WarmtelinQ van start gegaan tussen Vlaardingen en Den Haag. Deze ondergrondse pijpleiding voert restwarmte aan vanuit de haven van Rotterdam. Het is een nieuwe stap op weg naar een aardgasvrije stad!

WarmteLinQ is een ondergrondse pijpleiding die restwarmte vanuit de haven in Rotterdam aanvoert.

Den Haag bereidt zich voor op een toekomst zonder aardgas. Steeds meer huizen en gebouwen worden verwarmd met schone energie. Zo komt er minder CO2 in de lucht. En dat is nodig om klimaatverandering tegen te gaan. Den Haag heeft verschillende technieken en warmtebronnen nodig om te kunnen stoppen met aardgas. WarmtelinQ is er één van.  

In Den Haag loopt de leiding straks van de Guntersteinweg op de grens met Rijswijk tot aan het De Constant Rebecqueplein in het Energiekwartier. De warmte wordt gebruikt in warmtenetten voor het verwarmen van huizen, bedrijven en kantoren. Door de leiding stroomt straks genoeg heet water om aan circa 16% van de totale warmtevraag in de stad te voldoen. 

Wat merkt de stad van de aanleg?

WarmtelinQ is een project van De Nederlandse Gasunie NV. Aannemer Heijmans voert het werk uit. De aanleg zal tot en met 2025 duren en gaat van start in Moerwijk en Transvaal. Dit gaat helaas niet zonder overlast. De gemeente bespreekt met WarmtelinQ manieren om de overlast te beperken en straten na afloop mooier en groener te maken.   

Woont u in de buurt van werkzaamheden of heeft u er een bedrijf? Dan krijgt u bij de start van het werk een brief van WarmtelinQ met informatie. U zult Heijmans of onderaannemers aan het werk zien en er komen informatieborden langs de weg. Kijk op de website van WarmtelinQ voor meer informatie over werkzaamheden en omleidingen. Of volg het werk in de BouwApp van Heijmans. 

Kijk voor een snel overzicht van de planning op Bereikbare Stad Den Haag. 

Meer weten over schone energie in Den Haag?