De plannen

In het gebied rond de Energiecentrale gaat veel gebeuren. Al het werk heeft hetzelfde doel: ervoor zorgen dat we uiteindelijk geen aardgas meer gebruiken in de stad. Dit zijn de plannen:

 • WarmtelinQ legt een ondergrondse leiding aan. Met de restwarmte uit de Rotterdamse haven kunnen huishoudens straks verwarmd worden. De leiding komt via het Energiekwartier aan bij de Energiecentrale;
 • Haagse Aardwarmte gaat op het terrein van de fabriek naar aardwarmte (geothermie) boren;
 • Uniper maakt een installatie die warmte of koude uit water haalt (aquathermie);
 • Het dak van de Energiecentrale krijgt zonnepanelen;
 • Eneco maakt een systeem om de warmte te kunnen gebruiken voor warmtenetten (stadswarmte);
 • Stedin past de elektriciteit aan;
 • Er komt een netwerk van ondergrondse leidingen. Die leidingen voeren de warmte de stad in.

Alles bij elkaar is dit straks genoeg voor de verwarming en het warme water voor zo’n 50.000 woningen. Dat is ongeveer 20% van het totale aantal huishoudens in Den Haag.

Veelgestelde vragen

 • Welke bedrijven gaan het werk uitvoeren?

  • Eneco bouwt een WarmteOverdrachtStation (WOS) in de leegstaande hal van de elektriciteitsfabriek.
  • Haagse Aardwarmte maakt de aardwarmtebron. Dit bedrijf heeft al een aardwarmtecentrale in de stad, aan de Leyweg.
  • Uniper maakt de bron voor aquathermie.
  • WarmtelinQ legt een ondergrondse leiding aan. Dit is de leiding die restwarmte aanvoert vanuit de haven van Rotterdam.
  • Stedin zorgt ervoor dat het elektriciteitsnet de vraag naar meer elektriciteit aankan.
 • Welk bedrijf gaat de stadswarmte leveren?

  Dat is nog niet bekend. Het was de bedoeling om in 2024 na een openbare aanbesteding een warmteleverancier te kiezen die de warmtenetten zou aanleggen en de warmte zou gaan leveren aan de stad. De gemeente heeft deze aanbesteding voorlopig stopgezet. De risico’s en de kosten zijn op dit moment te hoog. En dat komt vooral door de grootte van het plan en omdat wetten nog gaan veranderen. Warmtenetten zijn en blijven voor grote delen van de stad de beste manier voor verwarmen zonder aardgas.

 • Waarom gaat Den Haag van het gas af?

  Bij de verbranding van aardgas komt veel CO₂ vrij. Door teveel CO₂ in de lucht warmt de aarde snel op en verandert het klimaat ook hier in Nederland ingrijpend. Om de stad ook in de toekomst leefbaar te kunnen houden moeten we energie besparen en schone energie gaan gebruiken. Bijvoorbeeld energie uit aarde, zon, wind en water. We zijn dan ook niet meer afhankelijk van aardgas uit Groningen en het buitenland.

Planning

Dit is in grote lijnen de planning van de projecten:

 • najaar 2023 – najaar 2024: Eneco bouwt een WarmteOverdrachtStation (WOS);
 • voorjaar 2024 – voorjaar 2026 (met tussenstops): Stedin verbouwt het transformatorhuis (binnenkant) bij de Energiecentrale en legt extra kabels in de De Constant Rebecquestraat.
 • zomer 2023 – najaar 2025: aanleg WarmtelinQ;
 • aanleg geothermiebron;
 • aanleg aquathermiebron;
 • aanleg warmtenetten.

De aanbesteding voor één of meer warmteleveranciers is voorlopig stopgezet. Wat dat betekent voor de planning van de aanleg van de aardwarmtebron, de aquathermiebron en de warmtenetten, weten we nog niet. De betrokken organisaties werken samen aan een oplossing.

Informatie

Heeft u vragen over de plannen bij de Energiecentrale? Stuur dan een e-mail naar duurzamestad@denhaag.nl.