Nieuws

Zero-emissiezone voor bedrijfsvoertuigen

Vanaf 1 januari 2025 is er in het centrum een zero-emissiezone voor bedrijfsvoertuigen. Nieuwe bestel- en vrachtauto’s die in deze zone rijden, moeten dan schoon zijn. Dat betekent dat ze elektrisch zijn of op waterstof rijden. Voor oudere bestel- en vrachtauto’s is er tot 2030 een overgangsregeling en wordt de zero-emissiezone in stappen ingevoerd.

een zero-emissiezone voor bedrijfsvoertuigen in Den Haag is een belangrijke maatregel om de luchtvervuiling tegen te gaan

Waarom een Zero-Emissiezone?

Den Haag is een van 28 steden in Nederland die vanaf 2025 een zero-emissiezone invoeren. Een zero-emissiezone is een belangrijke maatregel om de schadelijke uitstoot van de vervoersmiddelen aan te pakken. Luchtvervuiling zorgt voor gezondheidsproblemen. Met minder luchtvervuiling verbeteren we de gezondheid.

Vermindering van de luchtvervuiling betekent ook minder stikstofuitstoot. Met een zero-emissiezone verminderen we de stikstofuitstoot. Hierdoor kan de natuur herstellen en kan de woningbouw doorgaan.

Wat betekent dit concreet?

Vanaf 2025 moeten bedrijfsvoertuigen in het centrum emissievrij zijn. Vanaf 1 januari 2026 wordt de zero-emissiezone uitgebreid naar de kust. Het nieuwe gebied loopt van de kust tot en met de Laan van Meerdervoort en van de Hubertustunnel tot aan de Monsterseweg. Deze nieuwe zero-emissiezone ligt tegen de zone van het Centrum aan.

Hulp voor ondernemers

Om de overgang haalbaar te maken, helpt de gemeente met financiële ondersteuning, advies over vervoer en mobiliteit én informatie over duurzame logistiek. Daarnaast werkt de stad aan meer laadpalen voor elektrische auto’s en kijkt naar de mogelijkheden om bedrijven te helpen bij de aanschaf van auto’s die geen schadelijke stoffen uitstoten.

Meer informatie?