In 4 stappen naar label C

  1. Controleer het energielabel van uw kantoorpand op de website EP-Online van de rijksoverheid. Heeft u energielabel A, B of C? Dan voldoet u aan de eisen en hoeft u geen actie te ondernemen.
  2. Heeft uw pand label D, E, F of G? Vraag een energieadviseur om de mogelijkheden om het pand energiezuiniger te maken (en de kosten daarvan) op een rij te zetten. Beslis daarna welke maatregelen u neemt om energielabel C te halen.
  3. Voer de maatregelen zo snel mogelijk uit. Houd rekening met wachttijden door personeelstekorten en tekort aan materiaal.
  4. Vraag de energieadviseur om een nieuw energielabel. Dit zou minimaal label C moeten zijn. Heeft u alle energiebesparende maatregelen die u binnen 10 jaar terugverdient genomen, maar is het nieuwe energielabel nog steeds D of lager? Dan hoeft u geen actie meer te ondernemen. U moet wel kunnen aantonen dat alle benodigde aanpassingen gedaan zijn.

Uitzonderingen

De verplichting geldt niet voor alle kantoorpanden. Dit zijn de belangrijkste uitzonderingen:

  • Kantoorpanden kleiner dan 100 vierkante meter;
  • Rijksmonumenten;
  • Bedrijfspanden waarin de kantoorruimte minder dan 50% van de oppervlakte van het pand beslaat.

Bekijk alle uitzonderingen op de website van de RVO.

Voorkom problemen

Als uw pand niet aan de eisen voldoet mag u het niet meer als kantoor gebruiken. Overtreding kan leiden tot boetes en sluiting van het pand. Neem voor vragen over toezicht en handhaving contact op met mevrouw Gasmi van de Haagse Pandbrigade. Dit kan in een email naar: haagsepandbrigade@denhaag.nl.

Informatie en subsidies