Nieuws

Den Haag op weg naar 2030

Het bruiste vrijdag 21 april in Brouwerij de Prael. De gemeente sprak met inwoners, ondernemers en leden van diverse organisaties over de kansen van een duurzaam Den Haag dat in 2030 klimaatneutraal is. Er kwam een hoop energie bij vrij. 

Wethouder Kapteijns vertelt tijdens de bijeenkomst over de ambities van de gemeente: een groene stad waarin het prettig leven is, die de aarde zo min mogelijk belast en niet meer bijdraagt aan klimaatverandering dan het zelf kan oplossen.

Er zijn enorme stappen nodig

De gemeente werkt hier de komende jaren hard aan. Er worden nieuwe energie- en warmtenetten aangelegd en er komt meer ruimte voor groen en wateropslag. Er wordt geïnvesteerd in goed openbaar vervoer en voetgangers en fietsers krijgen ruim baan. Samen met ondernemers wordt gewerkt aan een economie die het klimaat minder of helemaal niet belast. ‘De komende 6, 7 jaar moet het gebeuren. Er zijn enorme stappen nodig. Niemand kan dit alleen, ook de gemeente niet,’ zegt Kapteijns. Hij roept op de krachten te bundelen in het belang van de toekomst van Den Haag. ‘2030 is dichtbij en er is nog veel werk te doen, maar samen zijn we tot veel in staat.’

Samen aan de slag

Naast bewoners zijn ook bedrijven en organisaties nodig om Den Haag verder te verduurzamen en klimaatneutraal te krijgen. Daarom nodigt de gemeente Haagse bedrijven en organisaties uit om aankomende zomer om tafel te gaan en concrete afspraken te maken over duurzame energie en vervoer, klimaat en milieu, en een circulaire economie.

Duurzame ideeën

Heeft u een duurzaam idee voor uw buurt? Dan kunt u gebruik maken van de duurzame wijkactie, of doe mee met de Energie uit de wijk challenge.

Ook interessant