Een burgerberaad over klimaatverandering

Dit burgerberaad gaat over klimaatverandering en hoe we dat het beste kunnen tegengaan. Want het klimaat verandert. De zomers worden heter en de winters minder koud. Er is meer droogte en meer storm. De gevolgen hiervan merken we ook in Den Haag. Klimaatverandering komt onder andere door de energie die we gebruiken. Ons gebruik van gas, kolen en olie zorgt voor de uitstoot van CO2. Te veel CO2 in de lucht zorgt voor grote veranderingen in het klimaat.

Daarom is het nodig om energie te besparen én stappen we in Nederland over op duurzame energie. Bijvoorbeeld uit windparken, zonnepanelen en warmte uit de aarde. Dat betekent dat we onze wijken en woningen gaan aanpassen op deze nieuwe bronnen van energie.

Wat vindt u belangrijk?

Ook in úw wijk gaat de gemeente aan de slag. Omdat het om uw wijk en uw woning gaat willen we graag horen wat u belangrijk vindt. De deelnemers bepalen tijdens fase 1 gezamenlijk over welke thema’s het burgerberaad precies gaat. Waar maakt u zich zorgen over als u denkt aan klimaatverandering? Wat zou de gemeente volgens u moeten doen in de wijk? Over deze vragen gaan de deelnemers van fase 2 in gesprek. Samen brengen zij een advies uit dat wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Terug naar de startpagina.