'Schone' warmte voor iedere wijk

Den Haag stapt de komende jaren over op schone energiebronnen voor de levering van warmte. Voor iedere wijk is nagedacht over de meest voor de hand liggende technieken om duurzame warmte te leveren. In de Transitievisie Warmte leest u wat goede technieken zijn voor verwarmen met duurzame energie in uw wijk. 

Met de levering van warmte bedoelen we de warmte die u gebruikt voor de verwarming, het warme water en voor koken. Nu nog krijgen de meeste huizen en gebouwen warmte uit aardgas. Dit is een fossiele brandstof die zorgt voor CO2-uitstoot en klimaatverandering.

Transitievisie Warmte

In de Transitievisie Warmte beschrijven we voor elke buurt in Den Haag wat goede technieken zijn voor verwarmen met schone energie. Ook leest u in dit document welke buurten waarschijnlijk al vóór 2030 een schone warmtevoorziening hebben en welke buurten hier na 2030 op overgaan. De komende jaren wordt een groot deel van onze huizen en gebouwen aangepast aan deze verandering.  De ontwikkelingen staan natuurlijk niet stil. Er komen ook steeds nieuwe technieken bij. Daarom zullen de plannen om de paar jaar worden bijgesteld.

De aanpak

In iedere buurt maken inwoners, ondernemers en andere partners samen met de gemeente plannen voor de overstap op schone energie. De (concept-)transitievisie warmte geeft een eerste beeld van goede beschikbare technieken om onze huizen en gebouwen duurzaam te verwarmen.

Zelf aan de slag in uw wijk

Wilt u in uw wijk werken aan de overstap op schone energie? Als bewonersgroep kunt u ondersteuning krijgen van de gemeente.