Een warmtevisie voor iedere wijk

Voor iedere wijk in Den Haag komt er een warmtevisie. Hierin staat welke energiebronnen het meest geschikt zijn en in welk tempo de wijk overgaat op schone energie. In een aantal wijken zijn we hier al mee aan de slag. Andere wijken zijn later aan de beurt.

De warmtevisie voor de wijk komt stapsgewijs tot stand. Eerst brengen we de wijk in kaart en gaan we in gesprek met de bewoners, ondernemers en woningcorporaties in de wijk. Daarna volgt onderzoek naar kosten, regels en technische mogelijkheden. Met deze informatie maken we de warmtevisie waarin staat welke vormen van schone energie geschikt zijn voor de wijk en wat de kosten zijn. Participatie met de bewoners uit de wijk is daarbij belangrijk. Ook kijken we met stakeholders zoals woningcorporaties, energieleveranciers en de netbeheerder naar hun rol in het hele proces.

Een plan voor de uitvoering

Op basis van de warmtevisie maken we samen met de wijk een plan voor de uitvoering. Hierin staat wanneer en hoe de wijk overstapt op een vorm van schone energie.

De aanpak 

In een aantal Haagse wijken doen we momenteel ervaring op met het uitwerken van de warmtevisie. Die ervaring gebruiken we voor het maken van een aanpak voor alle andere wijken in de stad. Wilt u vooruitlopend daarop in uw wijk werken aan de overstap naar schone energie? Dan kunt u als bewonersgroep ondersteuning krijgen van de gemeente.