Vragen over hybride warmtepompen

  • Waarom is een hybride warmtepomp verplicht vanaf 2026?

    Met het verplichten van de hybride warmtepomp in  2026 hoopt het kabinet zijn doelstelling voor 2050 te halen: alle huishoudens klimaatneutraal. Om dit doel te behalen, zullen we steeds meer gebruik gaan maken van duurzame energiebronnen. Nu gebruiken de meeste huizen nog aardgas, waardoor veel CO2 wordt uitgestoten. Met hybride warmtepompen besparen we op ons aardgasgebruik, en dus op onze CO2-uitstoot. Hiermee hoopt de Nederlandse overheid de transitie naar duurzame energie te versnellen. Wanneer uw woning op redelijk korte termijn wordt aangesloten op een warmtenet, dan is het aan  te raden om niet over te stappen op een hybride warmtepomp. In de concept-transitievisie warmte is per buurt beschreven wat goede technieken zijn voor verwarmen met schone energie. Daarnaast wordt er in de concept-transitievisie warmte aangegeven welke buurten waarschijnlijk al voor 2030 een schone warmtevoorziening hebben en welke na 2030 overgaan op een schone warmtevoorziening.

  • Betekent dit dat ik vanaf nu geen cv-ketel meer mag installeren?

    Nee, dat betekent het niet. De maatregel gaat pas in 2026 in. Een hybride warmtepomp zorgt voor een veel lagere energierekening. Het kan daarom verstandig zijn om nu al over te stappen op een hybride warmtepomp. Voordat u een warmtepomp laat installeren, is het belangrijk om te checken of uw huis voldoende geïsoleerd is. In een goed geïsoleerd huis is een hybride warmtepomp namelijk het meest effectief. Kijk voor meer informatie over het aanschaffen en installeren van een warmtepomp op de website van Milieu Centraal.

  • Gaat de overheid controleren of ik na 2026 een hybride warmtepomp of ander duurzaam alternatief aanschaf als ik mijn cv-ketel moet vervangen?

    Het kabinet heeft aangegeven dat zij er, samen met de verwarmingsinstallateurs, voor zorgen dat u van het bedrijf dat uw ketel komt vervangen een goed duurzaam alternatief krijgt aangeboden. De installateur weet op welke manier uw woning het beste verwarmd kan worden.

Ook interessant