Fase 1: hoe begin ik?

 • In een Vereniging van Eigenaren hoort het dak bij de gemeenschappelijke ruimte. U heeft altijd toestemming van de andere leden nodig om zonnepanelen te plaatsen. Betrek de anderen daarom zo vroeg mogelijk bij uw plannen. Misschien willen zij wel meedoen en samen met u de mogelijkheden onderzoeken. Er zijn redenen genoeg om zonnepanelen te plaatsen. Alleen al omdat u flink bespaart op de energierekening.

  Zo start u het gesprek

  In een kleine VvE kent u elkaar misschien al persoonlijk. Dan kunt u direct op uw buren afstappen. In een grote VvE kunt u contact leggen met het bestuur of het onderwerp op de agenda zetten voor de algemene ledenvergadering (ALV). Misschien heeft uw VvE zelfs een duurzaamheidscommissie waarin u de mogelijkheid van zonnepanelen kunt bespreken.

  Tip van een grote VvE:

  ‘Wij hebben een enquête gehouden. Zo kwamen we er achter hoe groot de interesse was voor zonnepanelen. Wij hebben dit digitaal gedaan, maar je kunt de leden ook een brief sturen.’

  Aangrenzende buren

  Betrek ook de buren van de aangrenzende panden bij uw plannen. Mogelijk hebben ze bouwplannen die van invloed zijn op uw plannen. U kunt dit ook checken via de app OmgevingsAlert.

  Organiseer een informatiebijeenkomst

  Heeft u buren gevonden die ook interesse hebben in het plaatsen van zonnepanelen? Maar weet u niet goed waar te beginnen of hoe de panelen te financieren? Organiseer een bijeenkomst voor de leden en nodig een expert uit. Ook kunt u een VvE-adviseur van de gemeente uitnodigen. Vul het contactformulier in, dan neemt een adviseur contact met u op. Tijdens de bijeenkomst bespreekt de VvE-adviseur:

  • Tips om de motivatie bij bewoners te versterken;
  • Het besluitvormingsproces;
  • Rechten en plichten van VvE-leden, contracten en kosten.

  Bekijk een korte video van een bijeenkomst die werd georganiseerd door een energiecoöperatie voor VvE’s in de buurt.

  Zonne-energie via een energiecoöperatie

  Wist u dat energiecoöperaties uw dak of grote daken in de buurt kunnen voorzien van zonnepanelen? De leden van een coöperatie zijn samen eigenaar van de panelen. Zo kunt u samen met andere bewoners in de buurt profiteren van de opbrengst in uw eigen wijk.

 • Een dakscan laat zien wat zonnepanelen op uw dak kunnen opbrengen en of er voldoende zon op het dak is. Voor een dakscan en advies over het aantal zonnepanelen kunt u terecht bij een installateur van zonnepanelen. Er bestaan ook online dakscans. Hiermee kunt u berekenen hoeveel u kunt besparen met zonnepanelen.

  Bekijk bijvoorbeeld de gratis dakscan op de website van de TU Delft of de gratis dakcheck van Zonatlas.

 • Of een dak geschikt is voor zonnepanelen hangt af van het gewicht dat het dak kan dragen en de conditie van de dakbedekking.

  Draagkracht

  U kunt de draagkracht van het dak laten berekenen door een bouw- en constructiebureau. Heeft u al goede bouw- en constructietekeningen beschikbaar? Dan kan een constructeur op afstand berekenen of de draagkracht van het dak voldoende is. De constructeur heeft het gewicht van de PV-installatie nodig om een berekening te maken. Vraag de installateur van de zonnepanelen om een ballastplan te maken. Zo’n plan laat zien hoeveel extra gewicht nodig is om zeker te zijn dat de panelen niet verschuiven bij windvlagen.

  Dakbedekking

  Ook de conditie van de dakbedekking is van belang voor het plaatsen van zonnepanelen. Heeft uw VvE een meerjaren duurzaam onderhoudsplan (MDOP)? Dan kunt u daarin lezen wanneer onderhoud gepland staat. Heeft uw VvE geen meerjaren onderhoudsplan? Laat dan een expert (bijvoorbeeld een dakdekker of bouwkundige) de staat van de dakbedekking beoordelen. Laat het dak zo nodig eerst herstellen of vernieuwen voordat u zonnepanelen installeert.

  Combineer zonnepanelen met een groen dak

  Met de aanleg van een groen dak haalt u meer rendement uit uw zonnepanelen. Daarnaast verhoogt een groen dak de levensduur van uw dak en vangen de planten regenwater op bij hevige regenval. Lees voor meer informatie over een groen dak de veelgestelde vragen.

  Is uw dak niet geschikt voor zonnepanelen?

  Er zijn ook andere mogelijkheden om zelf stroom op te wekken. U kunt bijvoorbeeld meedoen aan een zonnestroomproject in uw wijk. Stuur voor meer informatie een e-mail naar de Haagse energiecoöperaties: haagsedaken@gmail.com. Meer informatie over zonnestroomprojecten vindt u op de website van Milieu Centraal.

 • Voordat de zonnepanelen worden geïnstalleerd, moet u beslissen op welke meters ze worden aangesloten: op persoonlijke meters van eigenaren of de gemeenschappelijke meter van de Vereniging van Eigenaren.

  Kleine VvE

  Een kleine VvE heeft (bijna) geen gemeenschappelijk stroomverbruik. Aansluiten op de persoonlijke meters is dan de enige optie. Ook bij persoonlijke aansluitingen kunt u het project samen starten; misschien willen andere VvE-leden ook zonnepanelen plaatsen. Ga altijd in gesprek met elkaar, om verschil van mening of ruzie te voorkomen. Sluit niemand buiten bij het bespreken van de mogelijkheden.

  Salderen

  Wekken de zonnepanelen meer stroom op dan u verbruikt? Dan kunt u gebruik maken van de salderingsregeling. U levert dan het deel dat u niet gebruikt aan het elektriciteitsnet. Dit wordt ’terugleveren’ genoemd. De energieleverancier is verplicht de stroom die u teruglevert op jaarbasis te verrekenen met de stroom die u afneemt. Deze verrekening heet salderen.

  Meer informatie over salderen vindt u op de website van de Consumentenbond.

  Welke energieleverancier de gunstigste voorwaarden heeft kunt u lezen op de diverse websites voor energievergelijking.

  Een VvE-installatie

  De VvE kan besluiten om gezamenlijk de zonnepanelen te plaatsen. In het splitsingsreglement staat het aantal stemmen dat nodig is voor zo’n besluit. Besluit de VvE om zelf de opbrengst te exploiteren, dan kan de VvE (als aan de voorwaarden wordt voldaan) gebruik maken van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE).

 • Vraag bij twee of drie leveranciers een offerte aan. Zo krijgt u inzicht in de prijzen en kunt u goed vergelijken. Ook om het verdienmodel voor uw VvE te berekenen heeft u een offerte nodig.

  Tips voor de beoordeling van offertes:

  • Controleer of het type zonnepaneel in de offertes vergelijkbaar is. Zo zijn er glas-folie panelen en glas-glas panelen.
  • Vergelijk ook de omvormer. Er bestaan stringomvormers en micro-omvormers. Ze hebben verschillende eigenschappen en verschillen in prijs.
  • Let op de garanties.
  • Komt u er niet uit? Stel uw vraag over offertes aan een adviseur van de gemeente, via het contactformulier.

  Meer informatie over waar u op moet letten bij de aankoop van zonnepanelen vindt u op de website van de consumentenbond.

Fase 2: wat moet ik regelen?

 • Voor het plaatsen van zonnepanelen heeft u meestal geen vergunning nodig. Controleer dit op tijd. U kunt een online vergunningscheck doen via de Zonnewijzer.

 • Heeft de VvE na een stemming gekozen voor zonnepanelen? Dan moet de vereniging een besluit nemen over het type aansluiting. Er zijn twee keuzes:  gemeenschappelijk gebruik (met een aansluiting op gemeenschappelijke meterkast) of stroomverbruik via de appartementen (met een aansluiting op de individuele meters). De keuze wordt vastgelegd in de notulen.

  Een VvE-installatie

  Kiest de VvE voor salderen van het gemeenschappelijk stroomverbruik of voor de SCE-regeling? De VvE neemt hier in de ALV een besluit over. In het splitsingsreglement kunt u vinden wat het minimaal aantal aanwezigen moet zijn om besluiten te nemen.

  VvE010 in Rotterdam deelt conceptovereenkomsten die voor deze situatie kunnen worden gebruikt. Hierin staan voorbeeldteksten voor de ALV en het besluit over zonnepanelen.

  Individuele installatie

  Geeft de VvE toestemming aan individuele leden om zonnepanelen op het dak te plaatsen? Ook dan blijft het dak een gemeenschappelijke onderdeel van de VvE. Maak daarom goede afspraken over de aansluiting van de zonnepanelen op de persoonlijke meters. Leg de afspraken vast in een overeenkomst. Gebruik deze modelovereenkomst als voorbeeld. Kopieer de tekst en maak uw eigen overeenkomst. In de PDF vindt u ook een voorbeeldtekst voor de aanvulling op het huishoudelijk reglement in verband met het plaatsen van zonnepanelen. Dit is een aanvulling op de regels die in het splitsingsreglement staan.

 • Er zijn verschillende manieren om de zonnepanelen te betalen. Dit kan bijvoorbeeld met een eigen bijdrage of door de onderhoudsreserve van de VvE aan te spreken. Let er wel op dat er voldoende geld voor het onderhoud in kas blijft. Daarnaast kunnen VvE’s gebruik maken van een aantal gunstige leningen en regelingen. De belangrijkste zijn:

  Salderen 

  Zowel grote als kleine VvE’s kunnen gebruik maken van de salderingsregeling. Het maakt niet uit of u een individuele of gemeenschappelijke meter aansluiting hebt.

  Lees meer over salderen op de website van de Consumentenbond.

   

  Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE)

  VvE’s kunnen subsidie aanvragen voor energieadvies of investeringen in energiebesparende maatregelen. Denk daarbij aan isolatie, een warmtepomp of een centrale aansluiting op een warmtenet.

  Lees meer over de subsidie SVVE op de website van de RVO.

  Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

  VvE’s en energiecoöperaties kunnen een SCE-subsidie aanvragen. Ten minste 90% van de VvE-leden moet in de ‘postcoderoos’ wonen. De SCE-regeling is bedoeld voor installaties die minimaal 15 kWp (± 42 zonnepanelen) en maximaal 6 MWp opwekken.

  Lees meer over de SCE-subsidie op de website van de RVO.

  Lening voor energiebesparende maatregelen

  Uw VvE kan een duurzaamheidslening afsluiten. Dit is een lening waarmee de VvE tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen betaalt. De 2 belangrijkste zijn:

  Met beide leningen is de installatie van zonnepanelen nu 100% te financieren. Bij het Duurzaamheidsfonds VvE’s kunt u ook het onderhoud meefinancieren.

  Klimaatfonds

  VvE’s kunnen ook een financiële bijdrage aanvragen bij het Klimaatfonds. De hoogte van de bijdrage hangt af van de CO2-besparing die de installatie realiseert. Bekijk een voorbeeld van een zonnepanelenproject dat is gefinancierd door het klimaatfonds.

 • Is bij stap 6 gebleken dat u een omgevingsvergunning nodig heeft voor de zonnepanelen? Vraag dan de vergunning aan en wacht op het besluit. Lees waar u bij de aanvraag op moet letten in de Zonnewijzer, de online vergunningscheck. Of kom naar het gratis spreekuur van de afdeling Vergunningen en Toezicht. Maak een afspraak via telefoonnummer 14070.

Fase 3: de uitvoering

 • Is de offerte akkoord en is het besluit genomen om de zonnepanelen te plaatsen? Check dan voordat u opdracht geeft aan een installateur of er voldoende geld in kas is.

 • Zonnepanelen vallen onder de opstalverzekering. Geef aan uw verzekeraar door dat u zonnepanelen laat installeren. Soms moet het verzekerde bedrag worden aangepast.

 • Op zonnige dagen kan het voorkomen dat u niet alle energie die wordt opgewekt meteen gebruikt. De energie die u niet gebruikt gaat naar het energienet. U krijgt hiervoor een terugleververgoeding van uw energieleverancier. Voorwaarde is wel dat uw zonnepanelen zijn aangemeld bij Stedin.

  Meld uw zonnepaneleninstallatie aan bij de netbeheerder.

En dan… feest!

Is het regelwerk gedaan en liggen de zonnepanelen op het dak? Dan is het moment aangebroken om samen met de buren te vieren dat u vanaf nu uw eigen energie opwekt. Rechtstreeks van de zon!

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Of wilt u een afspraak maken voor een gratis en vrijblijvend advies op maat? Maak dan een afspraak met een VvE-adviseur.

Naar het contactformulier

Ook interessant voor VvE's