In uw wijk

De gemeente helpt u graag

        

Waarvoor kunt u terecht bij de gemeente?

Subsidies

Er zijn verschillende gemeentelijke subsidies voor duurzaam woningonderhoud en ondernemen.

Voor duurzame initiatieven in uw wijk is er de subsidieregeling duurzame wijkactie Den Haag 2019-2021. Per aanvraag is er maximaal € 5000 subsidie beschikbaar. Het gaat om initiatieven als meer groen in de straat, energie besparen met de vereniging of gezamenlijk buurtonderzoek naar de overstap op schone energie.

Vouchers voor ideeën lokale energieprojecten

Een warmteproject, een zonnedak of energie-bespaarproject. Den Haag is op zoek naar meer van deze wijkinitiatieven. Tot eind dit jaar zijn vouchers beschikbaar om te onderzoeken of uw idee voor een lokaal energieproject haalbaar is.

Advies

Voor persoonlijk advies kunt u terecht bij 1 van onze Hou van je Huis-punten in de stad.

Onafhankelijk advies

Bent u op zoek naar onafhankelijk advies bij de renovatie van uw corporatiewoning? Dan kan onze duurzaamheidsmakelaar u wellicht helpen. Deze ‘makelaar’ geeft  onafhankelijk advies over duurzame renovaties aan VvE’s, woningcorporaties en huurdersverenigingen. Heeft u vragen?

Duurzaamheidswiki’s

Alle 8 stadsdelen hebben een zogeheten duurzaamheidswiki waar bewoners en ondernemers terecht kunnen met vragen over het verduurzamen van hun woning en hun wijk. Heeft u een vraag aan één van onze duurzaamheidswiki’s?

Procesondersteuning

Als bewonersgroepen serieuze plannen hebben voor het maken van een Wijkenergieplan is er vanuit de gemeente procesondersteuning. Heeft u vragen?