Waterscouting MacDonaldgroep verduurzaamt

De waterscouts van de MacDonaldgroep willen het clubhuis en de schepen verduurzamen en de opgewekte energie slim gebruiken. 

Nico Persoon, waterscouting MacDonaldgroep

Nico Persoon vindt het belangrijk dat er aandacht komt voor de verduurzaming van de scheepvaart.

Tijd om te verduurzamen

Hoge energieprijzen en oude installaties zorgden ervoor dat de verwarming vaak uit ging in het clubhuis van de Waterscouting MacDonaldgroep aan de Daal en Bergselaan. De contributie voor leden werd verhoogd om de kosten te dekken. Tijd om eens goed na te denken over verduurzaming.

Energie slim koppelen

Er komen zonnepanelen op het clubhuis. Maar hun project gaat verder: het is een vervolg op een eerdere winnaar van de Challenge, het Energiehaven project. Daarvoor maken ze straks gebruik van hetzelfde, door studenten van de Haagse Hogeschool ontwikkelde systeem. De waterscouts koppelen de zonnepanelen op het clubgebouw op een slimme manier met de accu’s op de schepen. Zo wisselen ze elektriciteit uit tussen de schepen en het clubhuis, afhankelijk van waar deze nodig is. De boten varen dan bijvoorbeeld op zonnestroom. Of de opgeslagen energie in de accu’s van de schepen verwarmt het clubhuis.

Haagse Energie Topper

Waterscouting MacDonaldgroep deed mee met de Energie uit de Wijk Challenge 2023-2024 en won daarmee subsidie om het project mogelijk te maken. Ook krijgen ze de eretitel Haagse Energie Topper. Kijk welke projecten nog meer wonnen.