Vergunningen en subsidies

‘Vrijwilligers van Duursaam Benoordenhout hebben ons geholpen met de vergunning en subsidies’, vertelt collega-VvE-lid Thomas Notermans. Het appartementengebouw is een monument en ligt in het Benoordenhout, een sfeervolle jaren dertig wijk met beschermd stadsgezicht. Daarom was een vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen nodig.

De VvE vroeg de ISDE-subsidie aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In totaal ontvangt de VvE van het Rijk zo’n 12.000 euro subsidie. Dat is ongeveer 15% van de totale investering van een kleine 100.000 euro.

Van de gemeente en het waterschap krijgt de VvE subsidie voor de aanleg van een groen dak, dat op een lagergelegen verdieping is aangelegd. In het totaal is zo’n 4.000 euro toegezegd. Dit is bijna de helft van de totale investering van een kleine 9.000 euro.

op appartementengebouw Willem Witsen wordt een groen dak aangelegd

Aanleg van het groene dak op het appartementengebouw Willem Witsen.

Ondersteuning van de gemeente

De bewoners van het appartementengebouw Willem Witsen wisten elkaar snel te vinden. Andere VvE’s hebben hier meestal meer tijd voor nodig. Cor van Dijk, VvE-adviseur van de gemeente, vertelt: ‘VvE’s weten vaak niet goed hoe te beginnen. Bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is wat de mogelijkheden en voordelen zijn. De gemeente kan hen hierbij helpen.’ Een informatiebijeenkomst is meestal een goede start. De VvE kan daarvoor ook een adviseur van de gemeente uitnodigen om alles uit te leggen.

Daarnaast helpt de gemeente VvE’s met subsidieaanvragen. Of met de aanvraag van een geldlening met een lage rente. Van Dijk: ‘De gemeente helpt VvE’s bijvoorbeeld om via het Warmtefonds een lening af te sluiten. Hierbij geeft de gemeente een korting van 0,5% op de geldende rente.’

Meer weten?