Burgerberaad over klimaatverandering

De gemeente neemt maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. We vinden het belangrijk dat u hierover kunt meepraten. Daarom organiseren we in twee Haagse wijken voor het eerst een burgerberaad: in Statenkwartier en Laakkwartier. In het burgerberaad gaat een groep wijkbewoners met elkaar in gesprek over klimaatverandering. De uitkomst van de gesprekken wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

Het klimaat verandert. De zomers worden heter en de winters minder koud. Er is meer droogte, meer storm en meer hevige regenval. De gevolgen hiervan merken we overal om ons heen.

Klimaatverandering komt onder andere door de energie die we gebruiken. Daarom moeten we energie besparen en overstappen op schone energie die afkomstig is van duurzame bronnen zoals zon, wind en aarde. Alle wijken en woningen in Den Haag worden in de toekomst zo aangepast dat ze energie kunnen gebruiken uit duurzame bronnen.

In gesprek over schone energie

De gemeente wil van inwoners uit de wijk horen wat zíj vinden van de overstap op schone energie. Hoe kunnen we deze overstap maken en wat kunnen we samen doen om klimaatverandering tegen te gaan? Hier gaat het burgerberaad over.

Zo werkt het

Het burgerberaad is een groep gelote burgers die de gemeente adviseert over klimaatverandering. Het advies wordt gegeven in meerdere fasen. De eerste fase bestaat uit twee bijeenkomsten. Tijdens deze twee bijeenkomsten gaan telkens 45 ingelote deelnemers één keer met elkaar in gesprek. Zij bepalen samen welke onderwerpen rondom klimaatverandering belangrijk zijn in hun wijk.

Vervolgens selecteert de gemeente in fase 2 één groep van 30 deelnemers, ook door middel van loting. Zij praten samen verder over de onderwerpen die tijdens de eerste bijeenkomsten zijn voorgesteld. Deze groep zal gezamenlijk een advies uitbrengen aan de gemeente over klimaatverandering. Dit advies wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Op basis van welke kenmerken worden burgers geloot?

Om ervoor te zorgen dat het burgerberaad een goede afspiegeling is van de wijk, wordt er in fase 1 en fase 2 geloot op basis van een aantal kenmerken. De kenmerken zijn:

  • Leeftijd
  • Geslacht
  • Postcode
  • Type woning: koopwoning, particuliere huurwoning, sociale huurwoning

Uw mening geven via de vragenlijst

Woont u in het Statenkwartier en bent u níet ingeloot? U kunt alsnog uw mening geven door de vragenlijst in te vullen. Naar de vragenlijst

Iedereen moet mee kunnen praten

We vinden het belangrijk dat iedereen die ingeloot is mee kan doen aan het burgerberaad. Daarom:

  • bieden we de mogelijkheid om de uitnodiging in het Engels, Pools en (Marokkaans) Arabisch te lezen. Ook het aanmeldformulier bieden we in deze talen aan.
  • organiseren en betalen we extra hulpmiddelen als u die nodig heeft om mee te doen. Bijvoorbeeld speciaal vervoer, kinderopvang of een tolk.

Meer informatie

Meer weten over het burgerberaad in Statenkwartier en Laakkwartier? Neem contact op door een mail te sturen naar burgerberaden@denhaag.nl.