Sevilla aan de Noordzee

Het Buurtenergie Statenkwartier had het idee om schaduwdoeken over de weg te spannen om hittestress in woningen en op straat tegen te gaan. Als de woningen minder warm zijn is ook een airco niet nodig. Helaas is uit onderzoek gebleken dat het project niet uit te voeren is. 

Uit diverse onderzoeken naar de techniek, verzekeringen en vergunningen bleek het plan niet haalbaar. Ook waren er niet genoeg huiseigenaren die het plan steunden.

Nieuwe samenwerking

Wel zijn nu meerdere bewoners met elkaar in contact gekomen om samen met de gemeente te kijken hoe ze de hittestress op een andere manier kunnen tegengaan.

Schets van de schaduwdoeken aan de gevels

Schets van de schaduwdoeken aan de gevels.