Energiecoöperatie van strandpaviljoenhouders

De strandpaviljoens in Scheveningen hebben een steeds grotere energievraag. Een deel van die energie willen de eigenaren zelf opwekken met zonnepanelen op het Noorderlijk Havenhoofd.

Er is een aantal voordelen waarom er voor deze plek is gekozen:

  • de locatie is geen privé-eigendom;
  • het is een mooi visitekaartje voor bezoekers die de haven binnenkomen;
  • de locatie is vlak bij het Living Lab Scheveningen (proeftuin Smartcity);
  • het ligt goed in het zicht van wandelaars op het havenhoofd;
  • het is veilig, omdat wandelaars niet op de betonblokken kunnen klimmen.

Het doel is om zo’n 162.000 KwH per jaar op te wekken.

Klaar om te starten

Na overleg met de gemeente, de stadsecoloog en een haalbaarheidsonderzoek zijn de plannen klaar om verder uit te werken.

Meevaller

Het eerste vooronderzoek maakt duidelijk dat er kansen zijn voor realisatie. Op tijd afstemmen met betrokken partijen (havenmeester, ACOR, gemeente) is daarbij wel essentieel.

Bekijk de video (YouTube) waarin initiatiefnemer Hans van strandpaviljoen The Shore verteld over hoe het project ontstaan is.

Het Noordelijk Havenhoofd, locatie voor de zonnepanelen

Het Noordelijk Havenhoofd waar de zonnepanelen mogelijk worden aangebracht.