Meerjaren onderhoudsplan (MJOP)

In het MOP staat welk onderhoud de komende 5 tot 15 jaar nodig is en wat de kosten ongeveer zullen zijn. De leden weten dan hoeveel de VvE moet sparen voor het onderhoud. Deze kosten worden volgens breukdeel verdeeld. In de splitsingsakte staat voor welk aandeel de eigenaren moeten bijdragen in de kosten voor het onderhoud.

In een MOP staan 3 soorten onderhoud beschreven:

  • achterstallig onderhoud dat meteen moet worden gedaan;
  • regelmatig onderhoud dat steeds terugkomt. Bijvoorbeeld schilderwerk om de 3 tot 5 jaar.
  • onderhoud dat om de zoveel jaar nodig is. Bijvoorbeeld onderhoud aan het dak om de 20 jaar.

Vraag een voorbeeld van een meerjaren onderhoudsplan op via vvebalie@denhaag.nl of vul het formulier in voor informatie over  het opstellen van een MOP.