Testheadertitel

De warmtevisie voor Ypenburg

In de transitievisie warmte staat voor iedere wijk in Den Haag welke energiebronnen het meest geschikt zijn en in welk tempo de wijk overgaat op schone energie.

Ongeveer 8.500 huishoudens in Ypenburg krijgen hun warmte van een warmtenet van Eneco. Dit warmtenet is gekoppeld aan een gasgestookte Warmte Kracht Centrale (WKC) in de wijk.

Een groep actieve bewoners is verenigd in de stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg (HWY). Doel is om het bestaande warmtenet voor 2025 te verduurzamen zonder extra kosten voor de bewoners.

De transitievisie warmte

Op 23 februari 2022 heeft de gemeente de transitievisie warmte gepubliceerd. Hierin staat hoe alle huizen en gebouwen in Den Haag in de toekomst verwarmd kunnen worden vanuit een schone warmtebron. In de transitievisie warmte is per buurt of wijk in kaart gebracht of er één keuze voor de hand ligt of dat er meerdere opties zijn. Een groot deel van Ypenburg is al aangesloten op een warmtenet. Voor de woningen die nog niet zijn aangesloten is een warmtepomp de schoonste optie.

Geothermie als beste alternatieve warmtebron

Uit onderzoek blijkt dat geothermie de beste alternatieve warmtebron is voor Ypenburg. Op dit moment wordt onderzocht waar in de wijk een geschikte geothermiebron kan worden ontwikkeld. Belangrijke voorwaarde is wel dat de temperatuur van het warmtenet daalt van 95°C naar 70°C. Dat is de temperatuur die via geothermie leverbaar is. Bewoners, Eneco en gemeente onderzoeken nu hoe het warmtenet goed kan functioneren bij een lagere temperatuur.

Wie zijn hierbij betrokken?

De gemeente, Eneco en de stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg. In 2018 tekenden deze partijen een overeenkomst voor samenwerking aan een duurzaam warmtenet.

Testheadertitel