De warmtevisie van de Vogelwijk

In de transitievisie warmte staat welke energiebronnen het meest geschikt zijn en in welk tempo de wijk overgaat op schone energie. 

De transitievisie warmte

Op 23 februari 2022 heeft de gemeente de transitievisie warmte gepubliceerd. Hierin staat hoe alle huizen en gebouwen in Den Haag in de toekomst verwarmd kunnen worden vanuit een schone warmtebron. In de transitievisie warmte is per buurt of wijk in kaart gebracht of er één keuze voor de hand ligt of dat er meerdere opties zijn.

In het document staat het volgende over de Vogelwijk: De Vogelwijk is een vooroorlogse buurt waar huizen en gebouwen ver van elkaar af staan met weinig ruimte in de grond voor nieuwe kabels en leidingen. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat een warmtenet hier goedkoper is dan warmtepompen. Een warmtenet wordt hier mogelijk kansrijk genoeg als gebouweigenaren tegelijk willen aansluiten op een warmtenet. Hybride warmtepompen zijn een oplossing.

Wat is er tot nu toe gedaan?

De gemeente heeft in 2020 onderzoek laten uitvoeren door adviesbureau DWA. Dat leidde tot nieuwe inzichten: mogelijk is maatwerk beter dan een collectieve oplossing voor de hele wijk. Voor de appartementen en de huizen langs de Sportlaan kan een warmtenet zeer zinvol zijn, terwijl een individuele, elektrische oplossing juist geschikter is voor de huizen die verder in de wijk liggen.

Bovenstaande kaart uit het DWA rapport geeft een van de mogelijke scenario’s. Hierin worden 3 stappen geschetst:

fase 1: warmtenet langs de verschillende flats,

fase 2: warmtenet in deel van de wijk dat daar direct aan grenst,

fase 3: de rest van de wijk, warmtenet of individueel elektrisch.

Wie zijn hierbij betrokken?

De gemeente, Vogelwijk Energie(k), het waterschap en de provincie Zuid-Holland.