Een burgerberaad over klimaatverandering

Dit burgerberaad gaat over klimaatverandering en hoe we die het beste kunnen tegengaan. Want het klimaat verandert. De zomers worden heter en de winters minder koud. Er is meer droogte en het stormt vaker. De gevolgen hiervan merken we ook in Den Haag.

Klimaatverandering komt onder andere door de energie die we gebruiken. Ons gebruik van gas, kolen en olie zorgt voor de uitstoot van CO2. Te veel CO2 in de lucht zorgt voor grote veranderingen in het klimaat. Daarom is het nodig om energie te besparen en over te stappen op duurzame vormen van energie. Bijvoorbeeld uit windparken, zonnepanelen en warmte uit de aarde. Dit betekent dat we onze wijken en woningen moeten aanpassen aan deze nieuwe energiebronnen.

Ook in úw wijk gaat de gemeente aan de slag. Omdat het om uw wijk en uw woning gaat willen we graag horen wat u belangrijk vindt. De deelnemers bepalen tijdens fase 1 gezamenlijk over welke thema’s het burgerberaad precies gaat. Waar maakt u zich zorgen over als u denkt aan klimaatverandering? Wat zou de gemeente volgens u moeten doen in de wijk? Over deze vragen gaan de deelnemers van fase 2 in gesprek. Aan het einde van fase 2 wordt een advies aan de gemeente gevormd. Deze wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het burgerberaad in Statenkwartier? Neem contact op door een mail te sturen naar burgerberaden@denhaag.nl.

Terug naar de startpagina

Klik hier om terug te gaan naar de startpagina.