Schone warmte voor Laakhavens

Het gebied rond Laakhavens / Hollands Spoor gaat er de komende jaren anders uitzien. Er komen veel nieuwe woningen, kantoren, scholen, winkels en plekken om te ontspannen bij. Om ervoor te zorgen dat er straks voor iedereen voldoende duurzame energie beschikbaar is, komt er een centraal duurzaam warmtesysteem.  

Vroeger moesten projectontwikkelaars zelf voor een duurzaam warmtesysteem voor nieuwe gebouwen zorgen. Dat systeem leverde alleen de warmte voor het eigen gebouw. Maar de ruimte in de bodem is beperkt, net als de duurzame warmte die in de wijk beschikbaar is. Daarom wil de gemeente dat de warmtevraag centraal geregeld wordt en dat alle nieuwbouw in Laakhavens aansluit op een centraal warmtesysteem. Ook bestaande gebouwen mogen hierop aansluiten.

Bodemenergie en aquathermie

De warmte voor dit centrale warmtesysteem komt uit de ondergrond (bodemenergie) en het oppervlaktewater van de Laakhaven (aquathermie). Deze warmte wordt via een netwerk van leidingen onder de grond vervoerd en gebruikt voor de verwarming en koeling van woningen en andere gebouwen. Het systeem zal ook voor het warme kraanwater zorgen. De gemeente Den Haag selecteert na een aanbesteding een warmtebedrijf. Dit bedrijf gaat 37 jaar lang de warmte en koude in de wijk leveren.