Lokaal Initiatievenfonds voor Schone Energie

Heeft u een plan om uw straat, buurt, vereniging of bedrijfspand te verduurzamen? En vraagt dit om (kostbaar) onderzoek naar de haalbaarheid? Het Lokaal Initiatievenfonds voor Schone Energie (LISE) maakt het u makkelijk door het vooronderzoek te bekostigen. Dit gebeurt in de vorm van een renteloze lening. U hoeft de lening alleen terug te betalen als het project haalbaar blijkt. 

Inwoners en ondernemers van Den Haag bruisen van de ideeën om energie te besparen of zelf op te wekken. In de praktijk komen projecten soms moeilijk uit de startblokken. Een goed plan is één ding, maar het zo uitwerken dat een bank of fonds het wil financieren, is een tweede. Daar komt het LISE-fonds in beeld.

De lening

Het LISE-fonds verstrekt renteloze leningen. De lening is bedoeld voor alle vormen van ondersteuning die nodig zijn om een project financierbaar te maken, zoals onderzoeksactiviteiten, ontwikkelingsactiviteiten en milieustudies. Denk bijvoorbeeld aan procesbegeleiding, reken- en tekenwerk, maar ook juridisch of financieel advies.

De lening bedraagt minimaal € 5.000,-. Er geldt een eigen bijdrage van dertig procent van de voorbereidingskosten. Dit kan ook betaald worden door middel van vrijwilligersuren. De lening wordt kwijtgescholden als het project niet haalbaar blijkt te zijn. Is het project wel haalbaar, dan kunnen de initiatiefnemers een lening bij de bank afsluiten en het geld renteloos aan het LISE-fonds terugbetalen.

Voor wie?

Het LISE-fonds is bedoeld voor initiatieven van bewonerscollectieven, verenigingen en ondernemers. Ook VvE’s komen in aanmerking voor een lening. Het fonds steunt hen bij de voorfinanciering van initiatieven op het gebied van energiebesparing, de opwekking van energie en het beter verdelen van de energievraag in een wijk.

Hulp bij de start

Met hulp van het LISE-fonds zijn in 2021 al 25 mooie initiatieven onderzocht. Denk aan een zonnedak op een wijkcentrum of het isoleren van een portiek van een appartementencomplex. Met een goed uitgewerkt projectvoorstel onder de arm konden initiatiefnemers vervolgens een lening aanvragen bij een bank of fonds, zoals het Duurzaamheidsfonds voor VvE’s. In het LISE-fonds zit bijna € 400.000,-, genoeg voor zo’n 25 projecten. Als het fonds een succes wordt, kan het budget na 2022 groeien tot wel € 3 miljoen.

Meer informatie en aanmelden

Heeft u vragen of wilt u een lening aanvragen? Vul het aanmeldformulier in en wij nemen contact met u op.