Zo werkt het burgerberaad

Het burgerberaad is een groep willekeurig gelote burgers uit uw wijk die de gemeente adviseert over klimaatverandering. U bent ingeloot om deel te nemen aan het burgerberaad in het Laakkwartier.

De eerste twee bijeenkomsten worden in juni georganiseerd. U bent voor één van deze bijeenkomsten uitgenodigd.

Tijdens die bijeenkomsten gaan 90 ingelote wijkbewoners met elkaar in gesprek. Dat gebeurt in twee groepen van 45 personen. In uw bevestigingsmail staat voor welke bijeenkomst u bent uitgenodigd. Bent u verhinderd en kunt u toch niet komen? Neem contact met ons op door een mail te sturen naar burgerberaden@denhaag.nl.

Tijdens de bijeenkomst bepaalt u samen met de andere deelnemers welke onderwerpen rondom klimaatverandering in uw wijk belangrijk zijn. De eerste twee bijeenkomsten, waar de onderwerpen worden verzameld, noemen we fase 1 van het burgerberaad.

Vervolgens selecteert de gemeente voor fase 2 een groep van 30 deelnemers, ook door middel van loting. Voor deze fase kunt u zich opnieuw aanmelden. De groep komt drie keer bij elkaar en zal dieper ingaan op de onderwerpen die tijdens de eerste twee bijeenkomsten zijn vastgesteld. Uiteindelijk komt de groep tot een gezamenlijk advies aan de gemeente. Dat wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Een burgerberaad over klimaatverandering

Dit burgerberaad gaat over klimaatverandering en hoe we dat het beste kunnen tegengaan. Want het klimaat verandert. De zomers worden heter en de winters minder koud. Er is meer droogte en meer storm. De gevolgen hiervan merken we ook in Den Haag. Klimaatverandering komt onder andere door de energie die we gebruiken. Ons gebruik van gas, kolen en olie zorgt voor de uitstoot van CO2. Te veel CO2 in de lucht zorgt voor grote veranderingen in het klimaat.

Nieuwe bronnen van energie

Daarom is het nodig om energie te besparen én stappen we in Nederland over op duurzame energie. Bijvoorbeeld uit windparken, zonnepanelen en warmte uit de aarde. Dat betekent dat we onze wijken en woningen gaan aanpassen op deze nieuwe bronnen van energie.

Wat moet er in uw wijk gebeuren?

Ook in úw wijk gaat de gemeente aan de slag. Omdat het om uw wijk en uw woning gaat willen we graag horen wat u belangrijk vindt. De deelnemers bepalen tijdens fase 1 gezamenlijk over welke thema’s het burgerberaad precies gaat. Waar maakt u zich zorgen over als u denkt aan klimaatverandering? Wat zou de gemeente volgens u moeten doen in de wijk? Over deze vragen gaan de deelnemers van fase 2 in gesprek. Samen brengen zij een advies uit dat wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Praktische informatie over de bijeenkomsten

U heeft een e-mail ontvangen waarin staat dat u bent ingeloot voor fase 1 van het burgerberaad. Hierin staat of u bent uitgenodigd voor de bijeenkomst van 8 juni of voor de bijeenkomst van 9 juni. In de mail staat ook waar de bijeenkomst plaatsvindt en hoe u daar het beste kunt komen. Aan het einde van fase 1 kunt u zich voor fase 2 opgeven. Daarna ontvangt u een mail waarin staat of u hiervoor bent ingeloot en praktische informatie over de bijeenkomsten.

Hieronder vindt u de data, tijdstippen en locaties van de verschillende bijeenkomsten.

Fase 1

  • Dinsdag 7 juni van 17.00 tot 21.00 uur
  • Donderdag 9 juni van 17.00 tot 21.00 uur

Fase 2

  • Donderdag 8 september van 17.00 tot 21.30 uur
  • Donderdag 22 september van 17.00 tot 21.30 uur
  • Donderdag 6 oktober van 17.00 tot 21.30 uur

Locatie: Trefpunt Laakhaghe
Adres: Peilstraat 67, Den Haag

Meedoen

Heeft u hulp nodig om mee te kunnen doen? Neem dan contact met ons op. Dan zoeken we naar een goede oplossing. Denk bijvoorbeeld aan vervoer, een tolk, visuele ondersteuning of kinderopvang. Eventuele extra kosten betalen wij voor u.

Eten en drinken

Alle bijeenkomsten starten met een diner. Tussendoor is er voldoende gratis koffie, thee en frisdrank beschikbaar. Heeft u speciale dieetwensen? Laat het vooraf weten, zodat we hier rekening mee kunnen houden.

 Vergoeding

Doet u mee aan de bijeenkomsten dan ontvangt u voor 2 personen een bon om te gaan klimmen in de Uithof of om naar de film te gaan. U mag zelf kiezen. Als u ook meedoet aan fase 2 van het burgerberaad, dan krijgt u voor 4 mensen een bon om naar Drievliet of Madurodam te gaan. Ook dat mag u zelf kiezen.

Corona

Kijk voor de actuele regels rondom het corona-virus op de website van de overheid. Het volgende advies is belangrijk bij klachten: doe een zelftest en blijf bij een positieve uitslag tenminste 5 dagen binnen. Als u 24 uur klachtenvrij bent, kunt u er weer op uit.

Informatie over klimaatverandering

We geven u graag informatie over klimaatverandering ter voorbereiding op de bijeenkomsten.

De filmpjes hieronder gaan over verschillende onderwerpen die met klimaatverandering verband houden. Deze kunt u kijken als u ter voorbereiding meer over klimaatverandering wilt weten. Tijdens de bijeenkomsten zullen experts aanwezig zijn die u alle informatie geven die u nodig hebt om mee te kunnen praten.

De informatie op deze pagina wordt tijdens het proces aangepast. Zo staat er in fase 1 meer algemene informatie over klimaatverandering. In fase 2 zal hier meer specifieke informatie staan over de gekozen thema’s die voortkomen uit fase 1.

Gedurende het hele burgerberaad kunt u vragen stellen over de inhoud en het proces. Dat kan tijdens de burgerberaden, of door te mailen naar burgerberaden@denhaag.nl.

Wat gebeurt er al in Den Haag?

Den Haag wil klimaatneutraal worden. Dit betekent dat we over moeten stappen op schone energie voor het verwarmen van onze huizen, warm water en de elektriciteit die we gebruiken.

Een totaaloverzicht van alles wat de gemeente Den Haag doet aan verduurzaming staat op deze website. En in een filmpje krijgt u meer uitleg over de energietransitie in Den Haag.

Groene Energiewijken

De komende jaren wil de gemeente 25.000 tot 30.000 bestaande woningen in Den Haag voorzien van schone en duurzame energie, of woningen hierop voorbereiden. De gemeente heeft Groene Energiewijken aangewezen die vooroplopen bij deze overstap. In deze wijken werken we met bewoners, ondernemers en woningcorporaties aan een warmtevisie. Hierin staat welke duurzame energiebronnen geschikt zijn en hoe de wijk hier op overgaat.

Groene stad

De gemeente doet meer om klimaatverandering tegen te gaan dan inzetten op nieuwe energiebronnen en woningen verduurzamen. Zo stimuleert de gemeente de aanleg van geveltuintjes en groene daken en hergebruik van afval. We kunnen de CO2-uitstoot het beste terugdringen door energie te besparen. Daarom helpt de gemeente mensen bij het verduurzamen van hun woning, straat of wijk met subsidies en advies.

Duurzame energiebronnen

In Den Haag zijn er een aantal duurzame energiebronnen mogelijk. Duurzame, schone energie is afkomstig van bronnen die nooit op raken. Voorbeelden daarvan zijn de zon, de aarde, wind en water. Lees op deze pagina welke duurzame energiebronnen mogelijk zijn in Den Haag.

Bestaand beleid van de gemeente Den Haag

De Nota Duurzaamheid beschrijft wat de gemeente de komende jaren aan duurzaamheid gaat doen. In het Stedelijk Energieplan van de gemeente staat welke vormen van schone energie voor de stad geschikt zijn en in welke wijken de gemeente begint met de overgang op schone energiebronnen. De concept-Transitievisie Warmte beschrijft hoe Den Haag overgaat op schone energiebronnen voor de levering van warmte. Hierin staat ook voor het Laakkwartier beschreven welke schone energiebronnen het meest geschikt zijn en in welk tempo de wijk overgaat op schone energie.

Wat doet de gemeente in het Laakkwartier?

De gemeente Den Haag maakt een transitievisie warmte voor iedere wijk. Ook voor het Laakkwartier. In dit document staat welke schone energiebronnen het meest geschikt zijn en in welk tempo de wijk overgaat op schone energie.

In heel Den Haag zijn bewoners en ondernemers bezig met het verduurzamen van huizen, panden en straten. Ook in het Laakkwartier zijn initiatieven.

Wat doet Duurzaam Den Haag in het Laakkwartier?

  • Buurtteam Laak Centraal: Een groep enthousiaste bewoners die zich inzet voor een mooie, schone en groene buurt.
  • Quartier Laak: Enthousiaste bewoners werken samen om Laak te laten uitgroeien tot hét duurzame Quartier Latin van Den Haag.
  • RadiLaak: Een groep bewoners probeert de buurt groener, veiliger, prettiger en leefbaarder te maken.
  • Laak Bloeit: Een klein groepje buurtbewoners uit de omgeving van de Johan Gramstraat en de Oudemanstraat die zich samen inzetten voor meer groen in de wijk.

Documenten Laakkwartier

Op deze pagina kunt u de presentaties, verslagen en andere documenten van de bijeenkomsten terugvinden.

Vragen en antwoorden

Hieronder vindt u links naar alle antwoorden op de vragen die gesteld zijn tijdens het burgerberaad Laakkwartier.

Veel gestelde vragen

Kijk op deze pagina voor de antwoorden op veel gestelde vragen.