Wat is er tot nu toe gedaan?

Sinds 2011 is de vereniging Buurtenergie Statenkwartier (BES) actief. Bewoners informeren elkaar en wisselen ervaringen uit over het verduurzamen van de eigen woning. In 2017 startte het project Statenwarmte zodat bewoners mee konden beslissen over de keuze van een nieuwe warmtebron. Daarvoor is eerst een overzicht gemaakt van mogelijke oplossingen. Ingenieursbureau DWA deed verder onderzoek naar de haalbaar- en betaalbaarheid van gezamenlijke wijkwarmte.

Hoe ver is het Statenkwartier met het Wijkenergieplan

In maart 2020 presenteerde DWA het onderzoek waarbij is gekeken naar de verschillende typen huizen in de wijk en lokale bronnen in de buurt. Belangrijkste conclusie is dat met beperkte investeringen de woningen in het Statenkwartier via een warmtenet op 70°C verwarmd kunnen worden. Mogelijke bronnen die warmte kunnen leveren zijn de Houtrustwaterzuiveringscentrale (restwarmte en afvalwater) en het bestaande warmtenet. Buurtenergie Statenkwartier gaat nu met zoveel mogelijk mensen in de wijk in gesprek over de resultaten van het onderzoek. Het onderzoek en de bewonersreacties vormen de basis voor het Wijkenergieplan, dat naar verwachting eind dit jaar klaar is.

Wie zijn hierbij betrokken?

De gemeente, wijkoverleg Statenkwartier, Buurtenergie Statenkwartier, Stedin, Hoogheemraadschap, gemeente, provincie en vele anderen.