Vragenlijst over klimaatverandering

Bent u niet ingeloot, maar wilt u wel meepraten? Vul dan de vragenlijst in. Uw antwoorden worden meegenomen in het eindrapport dat we de nieuwe gemeenteraad aanbieden.