De warmtevisie voor de Binckhorst

In de Binckhorst wordt de komende jaren veel gebouwd. Dit is een mooie kans om meteen over te stappen op schone energie. Welke energiebronnen geschikt zijn staat in de transitievisie warmte. Ook staat hierin in welk tempo de wijk overgaat op schone energie. 

Schone energie in de Binckhorst

In onderstaande video ziet u welke lokale warmtebronnen er in de Binckhorst zijn:

De transitievisie warmte

Op 23 februari 2022 heeft de gemeente de transitievisie warmte gepubliceerd. Hierin staat hoe alle huizen en gebouwen in Den Haag in de toekomst verwarmd kunnen worden vanuit een schone warmtebron. In de transitievisie warmte is per buurt of wijk in kaart gebracht of er één keuze voor de hand ligt of dat er meerdere opties zijn.

In het document staat het volgende over de Binckhorst: Deze buurt wordt de komende jaren opnieuw gebouwd. Een deel van de bestaande huizen en gebouwen zijn aangesloten op een warmtenet. Nieuwbouw in het gebied krijgt een mix van warmtepompen en aansluitingen op warmtenetten. In de Binckhorst zijn goede kansen om een aardwarmtebron te realiseren.

Wat is er tot nu toe gedaan?

Er zijn verschillende technische studies gedaan naar de mogelijkheden voor schone energie in de Binckhorst. Tijdens informatie-avonden en rondetafelgesprekken is met ondernemers, bewoners en projectontwikkelaars gesproken over de mogelijkheden van de verschillende vormen van schone energie. Voor het gebied langs de Trekvliet en Maanweg is gewerkt aan een warmteplan. Hier gaan de ontwikkelingen snel en willen we ervoor zorgen dat er voldoende duurzame energie voor alle partijen is, nu en in de toekomst.

Het warmteplan

Het warmteplan verplicht projectontwikkelaars om nieuwbouw aan te sluiten op het duurzame energiesysteem van de wijk, tenzij zij een duurzamer alternatief maken. Het duurzame energiesysteem wordt gerealiseerd en beheerd door een warmteleverancier die via een aanbesteding wordt gekozen. Ondernemers en bewoners in de bestaande bouw in dit deel van de Binckhorst kunnen later ook aansluiten op het nieuwe systeem, maar zijn dit niet verplicht.

Wie zijn hierbij betrokken?

Lokale ondernemers en organisaties, projectontwikkelaars, Stedin, Dunea, verschillende energieleveranciers, I’m Binck en de gemeente zijn hierbij betrokken. Op de website van I’m Binck kunt u de verslagen van de energietafels teruglezen en meer informatie vinden over de energietransitie in de Binckhorst.