Vragen en antwoorden bijeenkomst 14 juni

Vragen en antwoorden n.a.v. presentatie Frank van Ewijk

Maakt de warmtepomp buiten veel lawaai?
Nee, dat maakt niet veel geluid. Volumeniveau is het meest vergelijkbaar met dat van een koelkast.

Wat is de terugverdientijd van je investering?
Eigenlijk verdien je de investering niet terug. Als je het om economische redenen doet, begin dan met isoleren en energiebesparing. Eventueel hybride warmtepomp. Als je een idealist bent, doe je het zoals ik het heb gedaan.

Kan je wat meer vertellen over de gevels?
Je kan gevels opvullen waardoor deze worden geïsoleerd. Dat is veel werk en kost veel geld. Belangrijk en het meest efficiënt is om je dak en je vloer te isoleren.

Hoe lang ben je bezig geweest?
Ongeveer vier maanden. Wij hebben tegelijkertijd andere delen aan het huis verbouwd.

Vragen en antwoorden n.a.v. verhaal Henry Terlouw

Is er nog ruimte om dit jaar hier geld beschikbaar voor te krijgen?
Het is altijd mogelijk om ook binnen het jaar budgetten te wijzigen en op te stellen. Dan geldt wel dat er ergens anders geld over moet zijn, of op een andere plek niet kan worden uitgegeven. Maar de gemeenteraad heeft zeker bevoegdheid om daarover te beslissen.

Hoe vaak komt de gemeenteraad bij elkaar om besluiten te nemen over dit soort onderwerpen?
Ongeveer 1 keer per maand, dus 12 keer per jaar.

In hoeverre is het binnen onze bandbreedte om ook advies te geven over andere wijken in de stad?
Er is ook een burgerberaad in Laakkwartier. Maar laat je daar niet door leiden. De adviezen kunnen wijkoverstijgend zijn. Maar focus je ook vooral op wat voor de wijk Statenkwartier werkt.

Komt het advies meteen in de gemeenteraad of wordt het eerst in een commissie besproken?
Vaak worden onderwerpen eerst voorgesproken in een commissie. Het grootste deel van het debat vindt in deze commissies plaats. Hier zitten dan experts van een bepaald thema in. Deze commissies nemen geen besluiten. Het besluit wordt vervolgens genomen door de hele gemeenteraad.

Is het handig om te weten dat de gemeente ook allerlei fondsen heeft waar dingen uit betaald kunnen worden?
Ja de gemeente kan ook aanspraak maken op fondsen. Dit gaat wel vaak om grote projecten. We hebben een aantal fondsen voor grootschalige investeringen (e.g. geothermie; warmtenet). Deze bestaan vaak naast de gemeentebegroting.

Mag de gemeente naar instellingen doorverwijzen. Is dat wel ethisch?
Dat is lastig. Wij mogen eigenlijk geen enkele partij bevoordelen. Wij mogen nooit energieleveranciers aanraden. Wat we wel kunnen doen, is bijvoorbeeld naar onafhankelijke brancheorganisaties verwijzen, zoals de consumentenbond.

Vragen en antwoorden n.a.v. verhaal Bas Hilckman

Wat is parkeerdruk?
Dat is meer vraag naar parkeren dan dat je plekken hebt. Er moeten alternatieven komen als er bijvoorbeeld minder parkeerplekken komen. Als we minder auto’s willen in de stad, dan moeten er parkeerplekken worden weggehaald. Maar dan moeten er ook alternatieven komen.

Ik geloof niet dat een deelauto zorgt voor negen vrije parkeerplekken.
De eerste deelauto gaat niet meteen negen auto’s in de wijk weghalen. Daar gaat tijd overheen. Maar bij genoeg schaalgrootte zeggen studies dat je wel van tien auto’s naar 1 in de wijk gaat.

Hoe zorgen we voor groen in de wijk? Zonder dat we auto’s pesten?
Er is niet 1 oplossing. Er is een scala aan dingen waar we aan moeten werken. OV is daar één van. De pandemie heeft ervoor gezorgd dat mensen minder met OV gaan. Er zijn nog steeds 25% minder reiziger in het OV. Ook deelmobiliteit/hubs en verzamelplekken is een belangrijk punt. In verschillende wijken worden nu verzamelpunten ingericht. De gemeente Den Haag is geen voorloper. Amsterdam heeft een actief beleid op dit onderwerp.

Kun je iets zeggen op het gebied van klimaatadaptie wat ons gewin zou zijn als we asfalt vervangen door gras, bomen, heg? Wat is het concrete effect?
Daar is geen knip en klaar antwoord op. Een boom kan een heel groot effect hebben op de hitte. Dit zullen we verder uitzoeken en op terug komen.

Terug naar de startpagina