Voorkom een airco

Wijk: Ypenburg

Oververhitting van de woning in de steeds langer durende zomer is een groeiend probleem. Dat is de normaal gekozen oplossing ook: de airco die veel energie vraagt. Daarom wil de Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg met dit project enkele innovatieve passieve maatregelen die oververhitting voorkomen in woningen aanleggen en testen. Te denken valt aan diverse vormen van zonwering of een groen dak met regenwateropslag/-koeling. Het gaat vooral om het testen van maatregelen die ook in de winter nuttig zijn.