Vragen over de energietransitie

Bekijk hier de veelgestelde vragen over de energietransitie in Den Haag. Staat uw vraag er niet bij? Stel uw vraag dan via het contactformulier.

 • Wat is de rol van de Rijksoverheid bij de energietransitie?

  Op 28 juni 2021 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd en zijn ze begonnen met de uitvoering. In het akkoord staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Verschillende ministeries zijn verantwoordelijk voor de uitvoering:

  Gemeenten hebben de juiste instrumenten van het Rijk nodig voor de energietransitie. Bijvoorbeeld wettelijke bevoegdheden en ook financiële middelen.

 • Wat is de rol van de gemeente bij de energietransitie?

  De gemeente heeft verschillende rollen om de stad duurzamer te maken: we faciliteren, verbinden en regisseren. Uiteindelijk stellen we ook regels op. De gemeente communiceert altijd duidelijk over haar eigen rol bij specifieke projecten en situaties.

 • Wanneer gaat mijn wijk over op schone energie?

  Het Stedelijk Energieplan geeft een overzicht van alle bronnen en warmtenetten in de stad, en de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de uitvoering. Den Haag kiest in Stedelijk Energieplan voor lokale bronnen en bestaande technieken. Dat zijn elektriciteit, geothermie, aquathermie en restwarmte. De gemeente werkt samen met alle bewoners en ondernemers die hun huis of (bedrijfs)pand willen verduurzamen, met de vele bewonersinitiatieven, bedrijven en organisaties in onze stad. Elke wijk maakt een wijkenergieplan waarin staat welke energiebronnen het meest geschikt zijn en in welk tempo de wijk overgaat. In de Groene Energiewijken is gestart met het opstellen van zo’n plan.

  In de (concept) Transitievisie Warmte beschrijven we voor elke buurt in Den Haag wat goede technieken zijn voor verwarmen met schone energie. Ook leest u in dit document welke buurten waarschijnlijk al vóór 2030 een schone warmtevoorziening hebben en welke buurten hier na 2030 op overgaan. De komende jaren wordt een groot deel van onze huizen en gebouwen aangepast aan deze verandering.  De ontwikkelingen staan natuurlijk niet stil. Er komen ook steeds nieuwe technieken bij. Daarom zullen de plannen om de paar jaar worden bijgesteld.

 • Wanneer gaat de gemeente over op schone energie?

  Het Stedelijk Energieplan geeft een overzicht van alle bronnen en warmtenetten in de stad, en de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de uitvoering. Gemeente Den Haag heeft het streven de komende jaren 25.000 tot 30.000 bestaande woningen van duurzame energie te voorzien of ze hierop voorbereiden.

  In de Transitievisie Warmte leest u welke buurten waarschijnlijk al vóór 2030 een schone warmtevoorziening hebben en welke buurten hier na 2030 op overgaan. De komende jaren wordt een groot deel van onze huizen en gebouwen aangepast aan deze verandering.  De ontwikkelingen staan natuurlijk niet stil. Er komen ook steeds nieuwe technieken bij. Daarom zullen de plannen om de paar jaar worden bijgesteld.

 • Hoe gaat de gemeente over op schone energie?

  De gemeente wil de komende vier jaar 25.000 tot 30.000 bestaande huizen van duurzame energie voorzien of ze hierop voorbereiden. We zetten daarmee betekenisvolle stappen naar een klimaatneutraal Den Haag. We doen dat samen met bewoners, ondernemers, woningbouwcorporaties, netbeheerders, installateurs, (energie)bedrijven, onderwijsinstellingen en andere partners.