Uw sportvereniging

Verduurzaam uw sportvereniging

        

Subsidies

Investeringssubsidie Accommodaties Sportverenigingen (IAS)

Sportverenigingen (of de beheerstichting) kunnen tot maximaal 55% subsidie krijgen voor het verbeteren en verduurzamen van hun accommodatie.

Stimuleringssubsidie bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA)

Sportverenigingen kunnen deze subsidie aanvragen voor de bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties én om de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen te stimuleren. Deze subsidie bedraagt 20% van de subsidiabele kosten. Daarnaast kan 10% extra subsidie worden aangevraagd voor duurzaamheids- en toegankelijkheidsmaatregelen.

Subsidie lokale initiatieven energietransitie 

Voor duurzaamheidsmaatregelen kunnen sportverenigingen een subsidie van 10% van de subsidiabele kosten aanvragen.

Sportlening voor duurzaam sporten

Sportverenigingen die willen verduurzamen kunnen een beroep doen op het BNG Duurzaamheidsfonds voor een aantrekkelijke lening.