Laatste fase burgerberaad

Op 14 juli 2021 heeft de gemeenteraad de motie ‘Laat onze bewoners zelf beslissen: organiseer een burgerberaad over de energietransitie in twee Haagse wijken’ aangenomen. Deze motie roept het college op een burgerberaad te organiseren, waarin gelote bewoners de gemeente adviseren over maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. De gemeenteraad beslist wat er met de adviezen wordt gedaan.

Het college heeft in 2021 twee wijken aangewezen waar een burgerberaad zal plaatsvinden. Deze twee wijken zijn Statenkwartier en Laakkwartier & Spoorwijk. De keuze is voor deze wijken vanwege de duidelijke verschillen qua ‘woningbezit versus huur’ en ‘sociaaleconomisch profiel’. De bijeenkomsten in het Statenkwartier zijn inmiddels afgerond. Het definitieve adviesrapport wordt binnenkort aangeboden aan de gemeenteraad. In het Laakkwartier is het burgerberaad nog in volle gang en is 20 oktober de slotbijeenkomst.

Eerste fase: belangrijkste thema’s voor de wijk bepalen

De eerste fase van het burgerberaad in Laakkwartier en Spoorwijk is afgerond voor de zomer. Daar deden ongeveer 90 wijkbewoners aan mee. Samen bepaalden zij welke thema’s het belangrijkste zijn binnen klimaatverandering. Op deze thema’s brengt een kleinere groep bewoners advies uit. De twee belangrijkste thema’s die zijn gekozen zijn; ‘het verduurzamen van woningen’ en alternatieve energiebronnen en ‘wat kan de rol van huiseigenaren en huurders hierin zijn voor de wijk?’

Tweede fase: Ideaalbeelden voor de wijk en adviezen opstellen

Na de zomervakantie is het burgerberaad met een kleinere groep van ongeveer 25 gelote deelnemers uit fase 1, verder met elkaar in gesprek gegaan over de twee thema’s. Tijdens het eten ontstonden boeiende gesprekken. Deelnemers delen waarom zij mee willen doen aan het burgerberaad: “Omdat ik er veel van kan leren. Over klimaatverandering en verduurzaming. Maar ook over deze wijk, en over hoe de mensen die hier wonen denken over deze thema’s”.  Na het eten  zijn de deelnemers enthousiast met stift en papier aan de slag gegaan, om de idealen van de groep op te schrijven. Veel idealen passeren de revue, er wordt bijvoorbeeld gesproken over betaalbaarheid en duidelijke informatie bij de Energietransitie. De opbrengst van de avond is een lijst van zes idealen.

Idealen uitwerken naar concrete ideeën

Op 22 september kwam het beraad een tweede keer bij elkaar. Tijdens deze sessie is er door experts verteld wat er al gebeurd in de wijk en wat de gemeente Den Haag doet. De idealen uit de vorige bijeenkomst zijn verder uitgewerkt naar concrete ideeën;  bijv. een verticale tuin, bewoners actief benaderen door langs de deuren te gaan, een routekaart naar een duurzaam huis per huistype of parkeerplaatsen vergroenen.

Adviezen schrijven

Op 6 oktober zijn de deelnemers van het burgerberaad in groepjes verder gegaan om de uit de eerdere bijeenkomsten opgehaalde ideeën bij hun idealen, uit te werken naar adviezen. Het is een intensieve avond; er wordt druk gepraat en gediscussieerd. Tafelbegeleiders hebben allemaal hun eigen laptop mee en noteren de adviezen die met de groep zijn geformuleerd. Aan het einde van de avond is er een stemming over deze adviezen. Adviezen waarbij 75% groen stemt gaan door, 75% rode stemmen zijn adviezen die afvallen, gele stemmen zijn  adviezen waar deelnemers nog vragen of opmerkingen over hebben. Deze gele stemmen gaan door naar de laatste bijeenkomst om nog een keer te bespreken of te herformuleren.