Nieuws

Zo gaat Den Haag over op schone energie

Den Haag wil een duurzame en toekomstbestendige stad zijn. De overstap van fossiele energie naar schone energie is daar een belangrijk onderdeel van. In de transitievisie warmte (TVW) beschrijft de gemeente hoe de stad van het gas afgaat. Per buurt is in kaart gebracht hoe we de woningen en gebouwen daar het beste met schone energie kunnen verwarmen. Na een inspraakperiode van drie maanden ligt de conceptversie van de TVW nu bij de gemeenteraad. Die heeft de taak om het document vast te stellen.

De energiecentrale aan het De Constant Rebequeplein.

De energiecentrale aan het De Constant Rebecqueplein.

Van aardgas naar schone energie

Nu nog gebruiken negen van de tien woningen in Den Haag aardgas voor de verwarming, het warme water en het koken. Bij de verbranding van aardgas komt CO2 vrij. Dit is een broeikasgas dat zorgt voor klimaatverandering. Om klimaatverandering tegen te gaan, stapt Nederland over op schone energie uit bijvoorbeeld aarde, water en zon. Die overstap noemen we de ‘energietransitie’.

Er zijn verschillende manieren om onze huizen en gebouwen van schone energie te voorzien. Dit kan bijvoorbeeld met warmtenetten en (hybride) warmtepompen. Niet elke oplossing is geschikt voor elke buurt of woning. Wat de beste oplossing is, heeft te maken met bijvoorbeeld het soort huizen (oud of nieuw, portiekflat of vrijstaand), de kabels en leidingen in de ondergrond, en de afstand van de huizen tot een schone energiebron.

In de TVW staat per buurt welke techniek nu een goede oplossing lijkt. Ook staat er of de buurt vóór 2030 overgaat op schone energie of daarna. De TVW wordt ten minste elke vijf jaar bijgesteld. Dat komt omdat de technische mogelijkheden voor schone energie niet stil staan. Er komen steeds nieuwe technieken bij en ook de wetgeving verandert.

Plannen maken voor de uitvoering

De stad kon drie maanden lang reageren op de conceptversie van de TVW. Er zijn 31 reacties (‘zienswijzen’) ingediend en beantwoord. Zie hiervoor de Nota van beantwoording zienswijzen transitievisie warmte. Mede naar aanleiding hiervan is de TVW aangepast.

Nu de inspraakperiode voorbij is, is het aan de gemeenteraad om het document formeel vast te stellen. Daarna kunnen we uitvoeringsplannen maken voor iedere buurt, wijk of gebied. De gemeente doet dit samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

Dit kunt u nu al doen

Iedereen kan zich nu al voorbereiden op de overstap naar schone energie. Dat kan bijvoorbeeld door uw woning te isoleren, een warmtepomp aan te schaffen, over te stappen op inductie koken en zonnepanelen te nemen. Met deze maatregelen slaat u twee vliegen in één klap. Uw woning is straks eenvoudig aan te sluiten op een schone energiebron én u heeft nu al minder gasverbruik en een lagere energierekening.

Aan de slag

Wilt u weten welke warmteoplossing geschikt lijkt voor uw buurt?

Wilt u aan de slag met energie besparen en u voorbereiden op de overstap naar schone energie? We hebben een wegwijzer die u op weg helpt naar tips, acties en subsidies van de gemeente, en een loket voor advies op maat.