Wethouder Van Tongeren neemt rapport SEP Talks in ontvangst

Op vrijdag 13 november is het rapport van de SEP Talks overhandigd aan wethouder Liesbeth van Tongeren. De SEP Talks zijn gesprekken die de wethouder Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie met inwoners uit alle stadsdelen heeft gevoerd over thema’s uit het Stedelijk Energieplan (SEP). In het SEP staan de Haagse plannen voor de Energietransitie beschreven. Vanwege COVID-19 werden de gesprekken online gevoerd. 

Eerst is een online enquête uitgezet waarop zo’n 100 inwoners hebben gereageerd. ‘Heb je je woning verduurzaamd?’ en ‘Ken je bepaalde maatregelen die de gemeente subsidieert?’ zijn zomaar wat vragen uit de enquête. De wethouder is vervolgens met 46 bewoners in gesprek gegaan. In totaal hebben er 8 SEP Talks plaatsgevonden. Er is onder meer gesproken over de overstap naar schone energie en welke verduurzamingsmaatregelen er zijn.

Wat vinden de inwoners?
Bureau Graswortel, begeleider van deze gesprekken, heeft voornamelijk inwoners uitgenodigd die nog niet eerder bij bijeenkomsten over de Energietransitie zijn geweest en ook nog niet eerder met de wethouder hebben gesproken. Er is gesproken met inwoners uit alle stadsdelen.

Een van die inwoners is Onno van der Steen uit Bezuidenhout. ‘Ik vond het een goed initiatief en ook mooi dat gesprekken ondanks de Corona toch door konden gaan. Ik woon in een wijk met daarin veel vooroorlogse woningen. Veel bewoners willen wel iets doen aan verduurzaming, maar weten niet wat mogelijk is. Dat heb ik kunnen vertellen. Daarnaast weet ik nu beter waar ik terecht kan voor meer informatie.’


Onno van der Steen uit Bezuidenhout en Shalini Jhinnoe van Bureau Graswortel overhandigden het rapport van de SEP Talks aan wethouder Liesbeth van Tongeren

Rapport SEP Talks
De resultaten van de gesprekken zijn samengevoegd in een rapport, dat samen met het SEP aangeboden wordt aan de raad. Hierna wordt verder gewerkt aan de plannen voor verduurzaming van woningen en schone energie. Hierbij blijft de gemeente bewoners betrekken.