Nieuws

Warmte uit drinkwater voor de Binckhorst

Kan warmte uit drinkwater straks de nieuwbouw in de Binckhorst verwarmen? De gemeente en Dunea gaan het de komende maanden onderzoeken.

In het gebied langs de Trekvliet komen veel nieuwe woningen. Om ervoor te zorgen dat alle geplande nieuwbouwwoningen verwarmd kunnen worden en dat er warm water uit de kraan komt, moeten ze van duurzame warmte worden voorzien. Hiervoor moeten de lokale warmtebronnen zo goed mogelijk gebruikt worden. Een van de bronnen die hier geschikt voor zijn, is de drinkwaterberging van Dunea.

Aquathermie
Aan de Poolsterweg in de Binckhorst staat de grote drinkwaterberging van waterbedrijf Dunea. De opslag zorgt voor het drinkwater in het omliggende gebied. De berging wordt iedere nacht gevuld en iedere dag weer leeg getrokken. De vulmomenten van de berging kunnen gebruikt worden om warmte uit het water te winnen. Dit heet Thermische Energie uit Drinkwater en is een vorm van aquathermie.

Lagere temperatuur warmte
Nieuwbouwwoningen zijn beter geïsoleerd dan oude gebouwen. Daarom kunnen ze uit de voeten met een lagere (warmte)temperatuur. Dit maakt de geplande nieuwbouw langs de Trekvliet en bij de Maanweg geschikt voor warmte uit Dunea’s drinkwaterberging. Martin Matthijsse, directeur Dunea Warmte & Koude BV: “Iedereen heeft recht op duurzame en betaalbare warmte en koude, net zoals iedereen recht heeft op schoon drinkwater. Met de drinkwaterberging hebben we een duurzame bron voor warmte en koude in handen. Die bron willen we beschikbaar maken voor toekomstige bewoners. Zij kunnen straks fijn leven in een woning die verwarmd wordt door een duurzame, hernieuwbare warmtebron.”

Samenwerking
De gemeente en Dunea Warmte & Koude BV onderzoeken de komende maanden onder meer hoe de warmte uit het drinkwater gebruikt kan worden voor de verwarming van de nieuwbouw, wat daarvoor nodig is en aan welke voorwaarden het systeem moet voldoen. Hiervoor ondertekenden de gemeente en Dunea Warmte & Koude op woensdag 12 mei 2021 een intentieovereenkomst.

Wethouder Liesbeth van Tongeren is enthousiast over de samenwerking: “Dit is nu echt een idee waar ik enthousiast van word: duurzame warmte die er al is gebruiken om panden te verwarmen. Zo maken we samen Den Haag én de Binckhorst een stukje mooier en klaar voor de toekomst.”