Nieuws

Vergunning WarmtelinQ ter inzage

Gasunie is bezig met de voorbereiding van de aanleg van WarmtelinQ. Dit is een ondergrondse leiding waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven kan worden gebruikt om huizen en bedrijven in Zuid-Holland te verwarmen. Het tweede deel van de vergunning ligt van 3 september tot en met 14 oktober ter inzage. U kunt een zienswijze indienen.

De vergunningen voor de aanleg van WarmtelinQ worden in delen aangevraagd. Vanaf 3 september ligt het tweede deel van de vergunningen ter inzage. Daarin zitten onder meer aanvragen voor kapvergunningen, bouwvergunningen, maar bijvoorbeeld ook een vergunning voor het gebruik van versnipperd hout bij de aanleg. In Delft wordt onder andere een vergunning aangevraagd voor de bouw van een pompstation in de wijk Tanthof.

Digitaal vragenuur

WarmtelinQ organiseert een online vragenuur op dinsdag 14 september van 19.30 tot 21.00 uur. Aanmelden is niet nodig, u kunt inloggen op de website van WamtelinQ.

Zienswijzen eerste vergunningen 

Gasunie heeft in maart ook al vergunningen aangevraagd voor de aanleg van WarmtelinQ. Gedeputeerde Staten van de provincie hebben op 13 juli 2021 de Nota van Beantwoording vastgesteld. Hierin zijn de zienswijzen samengevat en beantwoord. Alle informatie over de besluitvorming en de vergunningaanvragen vindt u op de website van de provincie Zuid-Holland.