Nieuws

Waar of niet waar? Test uw kennis van de regionale energiestrategie!

In onze regio vinden we energie opwekken belangrijker dan energie besparen. Waar of niet waar?

Test uw kennis aan de hand van twaalf korte stellingen en ontdek hoe de regio Rotterdam Den Haag de klimaatdoelen wil halen.

Naar de test

Skyline Den Haag

De aanpak in onze regio

Nederland is verdeeld in energieregio’s. Net als de andere regio’s heeft de regio Rotterdam Den Haag een regionale energiestrategie opgesteld (de RES 1.0). Daarin staat beschreven hoe de regio toewerkt naar een betrouwbare, schone, betaalbare en veilige energievoorziening in 2050 voor iedereen.

Op 1 juli hebben de gemeenten, waterschappen en de provincie in onze regio de RES 1.0 aangeboden aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het PBL en het Nationaal Programma RES gaan nu alle regionale energiestrategie├źn bestuderen om tot een totaalbeeld te komen.

Naar het persbericht