Nieuws

Bewoners Vruchtenbuurt organiseren een eigen duurzaam warmtenet

Gaat een deel van de Vruchtenbuurt over op een duurzaam warmtenet? Als het aan de coöperatie Warm in de Wijk ligt wel! Het bewonersinitiatief houdt zich al jaren bezig met verduurzaming in de wijk. Op dit moment zijn ze op zoek naar 500 huishoudens die zich willen aansluiten op het warmtenet. De teller staat op 128. 

Mitchel Knipscheer (Warm in de wijk) en Ewout Hekhuizen (Dunea Warmte & Koude) bij lunchroom Op de Hoek

Aantal aanmeldingen

De intentie van 500 huishoudens om zich mogelijk later aan te sluiten op het warmtenet is nodig om een start te kunnen maken met de voorbereidingen. Bewoners zitten met het ondertekenen van de intentieverklaring nog niet vast aan deelname. Ze spreken wel hun intentie uit dat zij onder de gestelde voorwaarden graag mee zouden doen.

‘We gaan het halen!’

Voorzitter van de bewonerscoöperatie Eric Boessenkool geeft aan er alle vertrouwen in te hebben dat die 500 bewoners worden gehaald: ‘We merken aan alle kanten dat het leeft. Al jaren zijn we met dit initiatief zichtbaar in de wijk. Nu kunnen we bewoners echt vragen om mee te doen! De intentieverklaringen stromen al binnen, maar we merken ook dat veel mensen nog vragen hebben. We willen er alles aan doen om alle twijfel weg te nemen.’

Meer weten?

Elke maandag, woensdag en vrijdagmiddag kunnen bewoners bij Lunchroom Op de Hoek of Wijkgebouw De Abri in gesprek met het bewonersinitiatief met vragen over het warmtenet.

Lees meer over het complete project op de website van Warm in de Wijk.