Ministerie van EZK geeft groen licht voor aardwarmtewinning Den Haag Zuidwest 

Op dit moment wordt de Haagse Aardwarmte Centrale Leyweg (HAL) klaargemaakt om zo’n 1.200 huizen in het zuidwesten van Den Haag te gaan verwarmen. Ook heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) groen licht gegeven op het winningsplan. Dit wordt de eerste plek in Den Haag waar wordt overgestapt op aardwarmte om huizen te verwarmen. 

Aardwarmte (geothermie) is 1 van de manieren om wijken duurzaam van het gas af te krijgen. Al in 2010 werd aan de Leyweg gestart met het boren van de putten voor het winnen van aardwarmte om huizen in Den Haag Zuidwest van duurzame warmte te voorzien. Dit plan strandde in 2013 door de economische crisis. 

Haagse Aardwarmte Leyweg B.V. besloot de bronnen op deze locatie nieuw leven in te blazen. Nu zijn ze bijna zover dat ze deze winter warmte kunnen gaan leveren aan bijna 1.200 woningen. In de toekomst kunnen zelfs zo’n 4.000 woningen hun warmte vanuit deze centrale krijgen.

Het winningsproces
Jan Willem Rösingh, mijnbouwkundige en betrokken bij de ontwikkeling van de geothermiecentrale aan de Leyweg, legt uit hoe de warmtewinning in zijn werk gaat: ‘Er zijn 2 putten. Het water dat wij via de ene put uit een zandsteenlaag op ruim 2 kilometer diepte oppompen, gaat via de andere put ernaast terug naar diezelfde zandsteenlaag. Het water komt met zo’n 78 graden uit de bodem en gaat met 55 graden weer terug. We onttrekken dus alleen de warmte uit het water. Bij gaswinning bijvoorbeeld, haal je echt iets weg uit de bodem. 

Deze warmte wordt via een warmtenet geleverd om woningen van bestaande én nieuwe stadsverwarmingsklanten te verwarmen. Of die warmte gasgestookt is of uit de aardbodem komt, daar merkt de bewoner niets van. Ook de buurt rondom de winningslocatie merkt er eigenlijk niets van.  

Geschikte bodem
Jan Willem Rösingh: ‘De Haagse bodem is erg geschikt voor geothermie. Wat ons en de gemeente Den Haag betreft, blijft het niet beperkt tot de installatie aan de Leyweg. Er worden op dit moment samen met de gemeente nog eens 3 nieuwe locaties voor geothermie in Den Haag onderzocht.’

Vergunningen op orde
Net als bij elke andere vorm van energiewinning gelden er strenge eisen rond de veiligheid voor de omgeving en bescherming van het milieu. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) geeft hiervoor de benodigde vergunningen af. Als laatste stap moet de minister goedkeuring geven op het winningsplan van de Haagse Aardwarmtecentrale Leyweg.

Het winningsplan wordt getoetst aan de Mijnbouwwet. Ook kijken verschillende partijen zoals SodM, TNO, de Mijnraad, de gemeente Den Haag en de Omgevingsdienst Haaglanden mee met het plan. Jan Willem Rösingh: ‘Den Haag wil schone én veilige energie en daarom is het goed dat er door het ministerie zo’n uitgebreide check wordt gedaan.’ 

Concept instemmingsbesluit
Op 8 oktober publiceert de minister van EZK het ontwerp-instemmingsbesluit op het winningsplan. Dit besluit, het winningsplan en alle ontvangen adviezen zijn nu voor iedereen digitaal te raadplegen op www.mijnbouwvergunningen.nl/HAL. Belanghebbenden kunnen tot 18 november een zienswijze indienen op dit besluit.

Digitale informatiebijeenkomst
Op woensdag 28 oktober is er een digitale informatiebijeenkomst over het winningsplan. Meer informatie over deze bijeenkomst is ook te vinden op www.mijnbouwvergunningen.nl/HAL. 

Meer informatie
Wil je meer weten over het project Haagse Aardwarmte Leyweg, kijk dan op www.haagseaardwarmte.nl. Meer informatie over aardwarmte vind je op www.hoewerktaardwarmte.nl