Nieuws

Informatiebijeenkomst concept-transitievisie warmte 16 mei

Op 16 mei organiseert de gemeente een informatieavond op het De Constant Rebecqueplein over de concept-transitievisie warmte. Dit document beschrijft hoe Den Haag overgaat op schone energiebronnen voor de levering van warmte. Inwoners kunnen een zienswijze indienen en tijdens de informatieavond in gesprek met de gemeente, inwoners en vertegenwoordigers van de energiebedrijven.

Den Haag stapt de komende jaren over op schone energiebronnen voor de levering van warmte. Dit is warmte die gebruikt wordt voor de verwarming van huizen en gebouwen, voor koken en voor douchen. De transitievisie warmte beschrijft per wijk wat de meest voor de hand liggende technieken zijn om op een duurzame manier aan de warmtevraag in de stad te voldoen.

De concept-transitievisie warmte ligt momenteel ter inzage. U kunt hier tot en met 23 mei op reageren. Tijdens de informatiebijeenkomst bij het De Constant Rebecqueplein licht de gemeente het document toe. Inwoners kunnen vragen stellen en is er ruimte om samen in gesprek te gaan. De bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk.

Wat is de concept-transitievisie warmte? 

In de concept-transitievisie warmte is voor elke buurt van Den Haag beschreven wat goede technieken zijn voor verwarmen met schone energie. Daarnaast wordt aangegeven welke buurten waarschijnlijk al voor 2030 een schone warmtevoorziening hebben en welke na 2030 overgaan op een schone warmtevoorziening. De komende jaren wordt een groot deel van de huizen en gebouwen aangepast aan deze verandering.

Inwoners, ondernemers en andere partners gaan samen met de gemeente concrete plannen maken voor iedere buurt. Dan wordt toegewerkt naar keuzes voor de beste oplossing om met schone energie huizen en gebouwen te verwarmen. De concept-transitievisie warmte geeft een eerste beeld van goede beschikbare technieken.

Publicatie

De gemeente heeft de concept-transitievisie warmte op 23 februari 2022 gepubliceerd. Inwoners en andere betrokkenen kunnen hierop reageren in een inspraakprocedure.

Reageren op de concept-transitievisie warmte

De inspraakperiode duurt tot en met 23 mei 2022. Tot die datum kunt u reageren op de concept transitievisie warmte door een zienswijze in te dienen. U kunt bellen naar 14070 of uw reactie mailen naar duurzamestad@denhaag.nl. Een derde optie is uw reactie per brief te versturen naar het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag. Zowel uw mail als uw brief kunt u versturen onder vermelding van “Zienswijze transitievisie warmte Den Haag”.

Plannen rondom het De Constant Rebecqueplein

Juist in het Energiekwartier gaat er veel gebeuren. Op het terrein van de elektriciteitsfabriek aan het De Constant Rebecqueplein liggen veel kansen om over te stappen naar schone bronnen. Restwarmte, geothermie, aquathermie en duurzame elektriciteitsproductie kunnen hier in de toekomst bij elkaar komen. Daarom is het belangrijk hierover in gesprek te gaan.

Informatiebijeenkomst 16 mei

Tijdens de informatiebijeenkomst kunt u vragen stellen over de transitievisie warmte aan experts, aan de gemeente en aan de vertegenwoordigers van energiebedrijven. U krijgt informatie over hoe Den Haag in de toekomst kan overstappen naar schone energie. Bijvoorbeeld: Hoe kunnen we woningen beter isoleren zodat we minder energie verbruiken? Wat is een warmtenet? Ook wordt uitgelegd hoe u kunt reageren op de concept-transitievisie warmte.

Datum, tijd en locatie

  • Datum: maandag 16 mei 2022
  • Tijd: 19.30 – 21.00 uur, inloop vanaf 19.00 uur
  • Locatie: Grand Café Utopie, Waldeck Pyrmontkade 116

Aanmelden

Meld u aan voor de informatiebijeenkomst via dit formulier.