Nieuws

Haag Wonen werkt aan aardgasvrij wonen

Haag Wonen maakt haar huurwoningen vóór 2050 aardgasvrij. De woningcorporatie en de gemeente onderzoeken samen de mogelijkheden om woningen in Mariahoeve met duurzame energie te verwarmen.

Haag Wonen heeft afspraken met de gemeente gemaakt over het aardgasvrij maken van haar huurwoningen. Beide partijen gaan samen op zoek naar aanbieders van duurzame warmte. Haag Wonen werkt ook aan het verduurzamen en isoleren van woningen.

Wijkagenda Mariahoeve

De plannen sluiten aan bij de wijkagenda van Mariahoeve voor een aantrekkelijke leefomgeving: prettig wonen, groen en schoon, en kansen voor iedereen. Onderwerpen dus die bewoners belangrijk vinden.

Meer informatie