Nieuws

Geothermie seminar in Museon

Aardwarmte kan een grote rol spelen bij de overgang op schone energie. Zeker in Den Haag, waar de ondergrond uitermate geschikt is voor de winning van aardwarmte. Op 9 maart is er een seminar over geothermie in het Museon. Het seminar is via een livestream voor alle belangstellenden te volgen.

“Geothermie heeft de potentie om wereldwijd de helft van de warmte te leveren, en een kwart van de elektriciteit”, zegt Marit Brommer, executive directeur van de in Den Haag gevestigde International Geothermal Association (IGA). Volgens Brommer zijn er drie zaken nodig om dit potentieel te realiseren: wetgeving die het gebruik van aardwarmte faciliteert, financiering van projecten en samenwerking tussen marktpartijen.

De gemeente Den Haag is daar druk mee bezig. “De ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn vraagt om een enorme inspanning”, zegt Liesbeth van Tongeren, wethouder voor Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie. “Dat redden we niet met zonne- en windenergie alleen. Voor Den Haag is geothermie een essentiële bron in de duurzame energiemix van de toekomst.”

Haagse Aardwarmte Leyweg

Met het project Haagse Aardwarmte Leyweg is geothermie in Den Haag inmiddels een feit. Het bedrijf Haagse Aardwarmte exploiteert hier sinds januari zijn eerste geothermische installatie. De aardwarmtecentrale is aangesloten op het warmtenet van Eneco en levert een hoeveelheid warmte die ongeveer tweeduizend woningen kan verwarmen. “In principe kan dit project uiteindelijk voor vierduizend woningequivalenten warmte leveren”, aldus Jan Willem Rösingh van Haagse Aardwarmte.

De Haagse Aardwarmtecentrale aan de Leyweg

Haagse Aardwarmte is bezig met verschillende nieuwe initiatieven. “Onder de regio Den Haag ligt een waterhoudende laag zandsteen van zo’n 100 meter dik”, legt Rösingh uit. “Dat maakt de regio uitermate geschikt voor geothermie.” De regio Den Haag wil hét centrum zijn voor geothermie in de wereld, waar beleid gemaakt wordt en projecten bedacht en gedeeld, aldus Brommer. “Op die manier kunnen we geothermie een enorme impuls geven.”

Wethouder Economie Saskia Bruines rolt ‘de rode loper uit’ voor innovatieve bedrijven die zich in de regio Den Haag willen vestigen. “We bieden ondersteuning op tal van fronten: kantoorruimte, woningen voor personeel, financiering en marketing”, aldus Bruines. “Geothermie is niet alleen een onmisbaar onderdeel van de energietransitie. Het is voor Den Haag ook een economische kans. Het brengt welvaart en werkgelegenheid in de regio.”

Livestream over geothermie

Op 9 maart is er in het Museon een internationaal seminar over de kansen voor aardwarmte en de ervaringen hiermee in Den Haag. Dit seminar wordt georganiseerd door The Hague Business Agency, International Geothermal Association en de gemeente Den Haag. Volgt u graag de ontwikkelingen rond geothermie? Meld u dan aan voor de livestream.

Aanmelden voor de livestream