Nieuws

Europese Elena-subsidie voor de Vruchtenbuurt

De Vruchtenbuurt heeft van de Europese Investeringsbank €300.000 euro subsidie gekregen. Dit geld wordt in de wijk ingezet om de overstap naar schone energie te kunnen maken.  

Warm in de Wijk, het bewonersinitiatief van de Vruchtenbuurt, heeft de subsidie toegewezen gekregen. De Vruchtenbuurt is door de gemeente aangewezen als 1 van de 10 groene energiewijken, waar de energietransitie als eerste zal plaatsvinden. Warm in de Wijk bestaat al sinds 2015 en wil een voorloper zijn in Den Haag om gebruik te gaan maken van andere energiebronnen dan aardgas.

Wat gebeurt er met de subsidie?

De Europese subsidie komt uit het Elena-budget van de EIB, bedoeld voor lokale energie-initiatieven. De gemeente kan dit geld gebruiken om concreet uit te zoeken welk soort investeringen nodig zijn in de Vruchtenbuurt. Hierbij hoort ook het geven van voorlichting in de wijk. Zie de subsidie als een soort startmotor voor het ‘echte werk’.

Samenwerking met andere wijken

De Vruchtenbuurt vroeg de subsidie met 9 andere wijken in Zuid-Holland aan. De EIB stelde als voorwaarde voor de subsidie dat de werkzaamheden in de woningen, leidingen en warmtebronnen binnen 3 jaar van start moeten gaan en tot investeringen leiden van minimaal 60 miljoen euro. Door de krachten te bundelen met de provincie Zuid-Holland konden de verschillende gemeenten voldoen aan deze voorwaarden. De coördinatie van het project is in handen van de provincie en betaalt tevens de verplichte aanvulling tot 3 miljoen euro.