Nieuws

Eteck gaat duurzame warmte leveren in Laakhavens

De gemeente Den Haag heeft Eteck het exclusieve recht gegund om een duurzaam warmtesysteem aan te leggen in Laakhavens. Alle nieuwbouw in het gebied zal op het systeem worden aangesloten. De gebruikers zijn daarmee verzekerd van duurzame warmte en koude.

Eteck heeft het exclusieve recht gekregen om in Laakhavens een laagtemperatuur warmtesysteem te ontwerpen, realiseren en exploiteren. Hiermee is de eerste grote duurzame warmteconcessie in Den Haag een feit. Bij de aanbesteding waren naast duurzaamheid ook betaalbaarheid en klanttevredenheid harde eisen. Voor de bewoners is een hoge korting op de standaard vastrechttarieven voor warmte en koude vastgesteld. De afname van koude is gratis.

Goed nieuws voor alle partijen

Wethouder van Tongeren is zeer tevreden met de uitkomst van de aanbesteding: ‘Dit is goed nieuws voor de toekomstige bewoners en bedrijven in Laakhavens. Het is goed nieuws voor iedereen die de energietransitie een warm hart toedraagt. En het is goed nieuws voor de regionale economie dat wij bedrijven hebben die dit kunnen.’

Gemeente Den Haag en Eteck tekenen voor een duurzame samenwerking. Bekijk het filmpje:

Warmte uit de bodem en de Laakhaven

Eteck gaat koude en warmte uit de bodem in het gebied halen en warmte uit het oppervlaktewater van de Laakhaven. Deze warmte en koude worden gebruikt voor de vloerverwarming en -koeling en voor het warme tapwater in de woningen en andere panden in de wijk. Eteck levert een zeer hoge energieprestatie (een lage CO2-uitstoot). Ook heeft het bedrijf een aanpak om de klanttevredenheid van de aangesloten huishoudens en bedrijven op hoog niveau te brengen en te houden.

De aanbesteding

De gemeenteraad stelde eind 2020 het Warmteplan Laakhavens vast (RIS306882). Dit verplicht alle nieuwbouw in het gebied om aan te sluiten op een duurzaam warmtesysteem. De gemeente is verantwoordelijk voor de selectie van een marktpartij die een duurzaam collectief warmtesysteem ontwerpt, realiseert en exploiteert. De gemeente heeft tijdens de aanbestedingsprocedure onderzocht of de markt de schaal van het project aankon en of zij aanvullende eisen kon stellen in het belang van de bewoners. Bij traditionele nieuwbouw kiest de ontwikkelaar de warmteleverancier en is er vaak minder oog voor de belangen van de bewoners.

Het warmtesysteem blijft het juridisch eigendom van de gemeente. Eteck mag het warmtesysteem economisch benutten voor de duur van de concessie: zeven jaar voor het bouwen en aansluiten van een groot deel van de nieuwbouw en dertig jaar voor de exploitatie. De gemeente controleert of Eteck de in het Warmteplan Laakhavens afgesproken energieprestatie blijft halen.

Eteck is een leverancier van duurzame energie gevestigd in Voorburg. Het bedrijf streeft naar nul gebruik van fossiele brandstoffen. Eteck ontwikkelt, bouwt, onderhoudt en exploiteert duurzame energiesystemen, veelal met koude- en warmteopslag in de bodem.

Lees ook: Schone warmte voor Laakhavens – Duurzame stad Den Haag