Energie uit de Wijk Challenge 2020-2021 van start

Er zijn al veel wijken, buurten en straten in Den Haag waar bewoners met elkaar plannen maken of nadenken over mogelijkheden om hun eigen omgeving duurzamer te maken. Aan energie, creativiteit en enthousiasme ontbreekt het meestal niet, maar toch blijven sommige van die initiatieven steken in de ‘planfase’. Om ondernemende bewonersgroepen in Den Haag te helpen hun eigen buurt echt een stap verder te brengen en de overstap te maken van fossiele brandstoffen naar schone energie, gaat de 2e editie van de ‘Energie uit de Wijk Challenge’ van start. Deze challenge werkt als een ‘springplank’ voor de meest kansrijke plannen en projecten – bestaand of nog opstartend – met als doel om in het eerste kwartaal van 2021 aan de slag te gaan

Wethouder Liesbeth van Tongeren: ‘Overal in Den Haag zijn enthousiaste bewoners in grote en kleine groepen bezig met de overstap op schone energie. Vorig jaar hebben we al een deel van deze pioniers op weg geholpen met hun plannen: zij bewezen wat met een portie lef en doorzettingsvermogen mogelijk is, en brengen anderen weer op ideeën. Ik ben benieuwd welke bijzondere plannen we dit jaar gaan zien.’

Aan de slag
Tot 1 oktober kunnen bewonersgroepen die bijvoorbeeld samen met hun VVE, straat of wijk de overstap van fossiele brandstof naar schone energie willen maken, daar een plan voor maken en dit insturen. Op 16 juli vindt een informatie-webinar plaats waar geïnteresseerden tips kunnen krijgen voor het indienen van een kansrijk voorstel. Op 27 augustus en 10 september is er een ‘initiatieven garage’ waar bewonersgroepen de kans krijgen hun aanmelding te versterken voor de deadline van de definitieve plannen (1 oktober). Mede-indieners en experts van binnen en buiten de gemeente geven feedback op de plannen.

In oktober vindt de voorselectie plaats waarna de geselecteerden hun plannen pitchen aan de jury en worden de Haagse Energie Toppers 2021 bekend gemaakt. Uiteindelijk gaat een onafhankelijke jury de voorstellen beoordelen.

Ondersteuning van de gemeente 
De meest kansrijke projecten krijgen ondersteuning van de gemeente of van netwerkpartijen bij het zelf uitvoeren van hun plan. De ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit hulp bij het vinden van de juiste partners zoals lokale ondernemers, projectbegeleiding of verbinding met experts van binnen en buiten de gemeente. Voor deze ondersteuning is er voor 2020/2021 € 500.000 beschikbaar. Het verschil met de vorige editie is dat bewoners en ondernemers die niet onderdeel zijn van een bewonersgroep zich aan kunnen sluiten bij initiatieven in hun wijk.

Meer informatie
Op duurzamestad.denhaag.nl/energieuitdewijk staat alle informatie over de challenge. Vanaf 5 augustus is er ook een inschrijfformulier beschikbaar, worden samenvattingen van alle ingediende projecten gepubliceerd en kunnen mensen reageren op de plannen.